Aktualizacja słów

Aktualizacja słów

Opis grupy ćwiczeń 

Ćwiczenia aktualizacji słów, czyli sprawności ich znajdowania i używania podczas wypowiedzi, pomagają wzbogacić zasób słów i przyspieszyć ich przypominanie we właściwej sytuacji. Rozwijają strategię aktualizowania słów przy pomocy związków znaczeniowych. Porządkują system semantyczny. Dodatkowo doskonalą pisanie oraz rozumienie słów ze słuchu lub samodzielnie czytanych. Ćwiczą też używanie przymiotników i przysłówków w odpowiednim rodzaju gramatycznym (ważne dla bardziej zaawansowanych ćwiczących). Ćwiczenia w tej grupie to: "Antonimy", "Synonimy", "Definicje", "Kategorie" i "Uzupełnianie zdań".

Cel ćwiczeń aktualizacji słów

W wersji podstawowej są to ćwiczenia dla osób z różnymi typami afazji o znacznym lub średnim poziomie nasilenia. Przydatne w przypadku trudności ze znajdowaniem odpowiednich słów do wyrażenia swoich myśli: uczucie braku słowa lub słowa na końcu języka, obecność parafazji – przekręcania słów.
 

Wymagania

Do samodzielnego wykonania potrzebna jest umiejętność przeczytania, rozumienia oraz samodzielnego pisania pojedynczych słów, sprawność jednej ręki wystarczająca do pisania i ewentualna korekcja wzroku (okulary, soczewki). Pomoc jest potrzebna przy trudnościach z pisaniem, samodzielnym czytaniem i rozumieniem czytanych słów. Wszystkie ćwiczenia można przygotować w wielu wersjach, na różnych poziomach trudności - zależnie od stanu i możliwości pacjenta. 

Warunki wykonania i niezbędne materiały

Ćwiczenia aktualizacji słów to głównie zadania typu papier-ołówek – do wykonania wystarczy kartka z zadaniem oraz przybory do pisania. W przypadku niesprawności drugiej ręki, uniemożliwiającej przytrzymanie nią kartki, potrzebna jest podkładka zapobiegająca przesuwaniu się papieru (może to znacznie utrudnić pisanie). Czas wykonania zadania zależy od możliwości ćwiczącego. Jeśli zadanie jest do nich odpowiednio dostosowane, nie powinno zająć dłużej, niż kwadrans - łącznie z czasem na zapisanie odpowiedzi.

Zadania można wykonać na dwa sposoby: samodzielnie czytając pytania i zapisując odpowiedzi lub ustnie odpowiadając na pytania czytane przez pomocnika, np. osobę bliską. 

 

Materiały - gotowe ćwiczenia do pobrania: 

Antonimy: 

W pliku "Antonimy 1" znajdują się przykłady na podstawowym poziomie trudności. Pliki "Antonimy 2" oraz "Antonimy 3" zawierają przykłady nieco trudniejsze i liczniejsze niż poprzednie, więc ćwiczenie przeznaczone jest dla pacjentów z afazją o średnim nasileniu.

Antonimy 01 (wersja podstawowa)
Antonimy 02 (wersja trudniejsza)
Antonimy 03 (wersja trudniejsza)
 

Synonimy: 

To ćwiczenie nieco trudniejsze, niż "Atonimy": poziom podstawowy "Synonimów" jest trudniejszy, niż poziom podstawowy antonimów. W "Antonimach" wystarczy znaleźć pierwsze, najłatwiejsze, najszybciej nasuwające się przeciwieństwo. W "Synonimach" ten najszybciej nasuwający się element jest już dany, a zadaniem ćwiczącego jest ujęcie tego samego znaczenia za pomocą innego słowa.

Synonimy 01(wersja podstawowa)
Synonimy 02 (wersja trudna)
Synonimy i antonimy (wersja trudna)

Definicje: 

Ćwiczenia z tej grupy wymagają od ćwiczącego podawania określonych słów na podstawie określonej w ćwiczeniu definicji. 

Nazwij wg definicji 01(poziom podstawowy)
Nazwij wg definicji 02 (poziom trudniejszy)
Nazwy zawodów

Kategorie: 

Zadaniem ćwiczącego jest wymienienie słów należących do danej kategorii. Lista jest ułożona alfabetycznie. Ćwiczenie można przeprowadzić na kilka sposobów:
- wpisywać słowa w miarę ich przypominania, wracając dowolnie do wcześniejszych przykładów,
- wyznaczyć sobie niewielką liczbę kategorii do uzupełnienia dziennie i nie wracać do nich;
- wypisać jak najwięcej słów z danej kategorii w ciągu jednej minuty;
Dwa ostatnie sposoby pomagają ocenić zmianę sprawności i szybkości aktualizacji słów (fluencji słownej).

Co można tu zobaczyć
Wymień słowa z kategorii
Jaka to kategoria 01 (poziom podstawowy)
Jaka to kategoria 02 (poziom trudniejszy)
Jaka to kategoria 03 (poziom trudniejszy)

Uzupełnianie zdań:

Poziomy 02 i 03 są do siebie zbliżone trudnością, zaś poziom 01 jest zdecydowanie łatwiejszy. Napisany został znacznie prostszym krojem pisma o dużym rozmiarze i dużej interlinii - pacjenci doświadzający tak dużych trudności z aktualizacją słów, miały też problem z czytaniem i pisaniem.

Uzupełnianie zdań 01 (łatwiejszy)
Uzupełnianie zdań 02
Uzupełnianie zdań 03

Opis grupy ćwiczeń  Ćwiczenia pisania i tworzenia zdań zalecane są przede wszystkim pacjentom doświadczającym trudności na sk... czytaj więcej
Opis grupy ćwiczeń  Ćwiczenia aktualizacji słów, czyli sprawności ich znajdowania i używania podczas wypowiedzi, pomagają wzb... czytaj więcej