Funkcje językowe

Pisanie i tworzenie zdań

Pisanie i tworzenie zdań
Opis grupy ćwiczeń Ćwiczenia pisania i tworzenia zdań zalecane są przede wszystkim pacjentom doświadczającym trudności na skutek afazji. Do tej grupy należy wiele zadań rozwijających również inne funkcje, opisywanych w innych działach Katalogu Ćwiczeń Neuropsychologicznych. Do zadań pomagających rehabilitować zdolność pisania i tworzenia zdań zaliczyć można m.in.: pisanie nazw, dopisywanie określeń, uzupełnianie zdań, odpowiedzi na pytania do tekstu...czytaj więcej

Aktualizacja słów

Aktualizacja słów
Opis grupy ćwiczeń Ćwiczenia aktualizacji słów , czyli sprawności ich znajdowania i używania podczas wypowiedzi, pomagają wzbogacić zasób słów i przyspieszyć ich przypominanie we właściwej sytuacji. Rozwijają strategię aktualizowania słów przy pomocy związków znaczeniowych. Porządkują system semantyczny. Dodatkowo doskonalą pisanie oraz rozumienie słów ze słuchu lub samodzielnie czytanych. Ćwiczą też używanie przymiotników i przysłówków w odpowiednim...czytaj więcej