Katarzyna Ziaja

Obrazek użytkownika Katarzyna Ziaja

Magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobyła na diagnostycznym oddziale neurologicznym, dzięki czemu zyskała wiedzę i rozwijała swoje zainteresowania w kierunku epileptologii, autoimmunologii i chorób mięśni. Następnie spróbowała swoich sił w anestezjologii dziecięcej, co zapoczątkowało jej „przygodę” z tą dziedziną medycyny i pielęgnowania. Aktualnie pracuje w jednym z krakowskich szpitali w zespole anestezjologicznym. Praca jest dla niej pasją i daje wiele satysfakcji. Jej szczególnym zainteresowaniem są choroby rzadkie i ultrarzadkie, co wyraziła m.in. w swojej pracy magisterskiej na temat funkcjonowania bio-psycho-spoełecznego chorych na postępujące kostniejące zapalenie mięśni oraz obciążenia opieką ich rodzin. Prowadzi też bloga: chorobyrzadkie.blogspot.com. Współpracuje z różnymi Stowarzyszeniami Pacjenckimi oraz indywidualnie z osobami, zmagającymi się z tymi chorobami. Współtworzy Bois dentelle - grupę ludzi z chorobami ultrarzadkimi i SWAN (zrzeszającą osoby będące przypuszczalnie jedynymi z daną chorobą w Polsce).

Artykuły autora

Gorączka Zika

Dodano 12/04/18 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Gorączka Zika

Gorączka Zika (ang. Zika fever) jest chorobą zakaźną, a czynnik wywołujący infekcję to wirus Zika (ang. Zika virus, ZIKV).

Zespół Joubert

Dodano 09/16/18 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Zespół Joubert

Zespół Joubert (ang. Joubert syndrome) to rzadko występujące zaburzenie neurorozwojowe obejmujące mózg i pień mózgu. Z uwagi na dużą zmienność kliniczną nawet w obrębie jednej rodziny, zespół jest trudny do rozpoznania.

Malaria

Dodano 08/09/18 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neuropsychologia
Malaria

Malaria (ang. malaria), znana również jako „zimnica” jest chorobą tropikalną, która zwykle występuje w strefach okołorównikowych. To parazytoza wywoływana przez jednokomórkowe pierwotniaki Plasmodium - zarodźce.

Mózgowy zespół utraty soli

Dodano 09/06/17 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Mózgowy zespół utraty soli

Mózgowy zespół utraty soli (ang. cerebral salt-wasting syndrome, CSWS) to zaburzenie, którego istotą jest obniżenie poziomu sodu i objętości płynu pozakomórkowego.

Encefalopatia Wątrobowa - recenzja książki Wydawnictwa Lekarskiego PZWL

Dodano 11/13/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Recenzje
Encefalopatia Wątrobowa - recenzja książki Wydawnictwa Lekarskiego PZWL

Encefalopatia wątrobowa (EW) to zespół zaburzeń neuropsychiatrycznych, które wynikają z uszkodzenia wątroby. Istotnym czynnikiem doprowadzającym do wystąpienia jej objawów jest hiperamonemia.

Tężec

Dodano 09/29/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Tężec
Tężec (łac. tetanus) to choroba infekcyjna spowodowana bakterią Clostridium tetani. Jej przetrwalniki obecne są w naszym środowisku, a zakażamy się na skutek zabrudzenia rany materiałem zawierającym Clostridium lub jej przetrwalniki.

Pelagra

Dodano 09/26/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Pelagra
Pelagra, zwana też rumieniem lombardzkim, jest chorobą niedoborową spowodowaną niedostatkiem witaminy B3, zwanej też niacyną, witaminą PP i kwasem nikotynowym. Jest substancją rozpuszczalną w wodzie i składnikiem wielu koenzymów.

Popunkcyjne bóle głowy

Dodano 09/20/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neuropsychologia
Popunkcyjne bóle głowy
Popunkcyjne bóle głowy (ang. post-dural puncture headache, PDPH) to zespół objawów pojawiający się przy podrażnieniu opony twardej i podpajęczynówkowej podczas nakłucia lędźwiowego, z których najbardziej znanym i dominującym są silne bóle głowy.

Wstrząśnienie mózgu

Dodano 09/11/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Wstrząśnienie mózgu
Wstrząśnienie mózgu (łac. commotio cerebri) jest stanem neurologicznym polegającym na pourazowej utracie przytomności, po którym pacjent zdrowieje i nie stwierdza się u niego żadnych ubytkowych objawów ze strony układu nerwowego.

Choroba Kufsa

Dodano 08/26/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Choroba Kufsa
Choroba Kufsa, zwana też ceroidozą o początku w wieku dorosłym lub uogólnioną lipofuscynozą, to rzadka lizosomalna choroba spichrzeniowa dotycząca ośrodkowego układu nerwowego.

Rodzinna dysautonomia

Dodano 08/15/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Rodzinna dysautonomia
Rodzinna dysautonomia (ang. familial dysautonomia) zwana także neuropatią autonomiczną typu III i zespołem Rileya-Daya, to ekstremalnie rzadko występująca w populacji ogólnej choroba genetyczna.

Zatrucie barbituranami

Dodano 08/14/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Zatrucie barbituranami
Barbiturany należą do grupy leków uspokajających i nasennych. Barbiturany krótko-działające są wykorzystywane w indukcji znieczulenia ogólnego, natomiast długo-działające w przerywaniu napadów padaczkowych (choć częściej stosowane są benzodiazepiny).

Wścieklizna

Dodano 08/14/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Wścieklizna
Wścieklizna (ang. rabies) to infekcja wirusowa przenoszona przez zwierzęta, którą może zarazić się także człowiek.

Zawroty głowy

Dodano 08/09/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neuropsychologia
Zawroty głowy
Zawroty głowy to dość powszechna dolegliwość, która częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn. Występują trzy razy częściej w wieku geriatrycznym.

Zapalenie mózgu spowodowane wirusem Saint Louis

Dodano 07/15/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Zapalenie mózgu spowodowane wirusem Saint Louis
Łatwość podróżowania sprawiła, że oprócz niezapomnianych wrażeń możemy ze swojej wyprawy przywieźć nieprzyjemną pamiątkę w postaci choroby infekcyjnej. Przykładową jest zapalenie mózgu spowodowane wirusem Saint Louis.

Wybrane zaburzenia nerkowe a układ nerwowy

Dodano 07/03/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Wybrane zaburzenia nerkowe a układ nerwowy
Choroby narządów wewnętrznych, jak również ich niewydolność spowodowana różnego typu czynnikami etiologicznymi nierzadko doprowadza do uszkodzenia układu nerwowego i objawów neurologicznych.

Zaburzenia chodu

Dodano 06/26/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Zaburzenia chodu
Choroby układu nerwowego można rozpoznać po najróżniejszych objawach. Przykładowo bywają to trudności w połykaniu, mówieniu, rozpoznawaniu przedmiotów czy osób, a niekiedy również zaburzenia poruszania się, w tym zaburzenia chodu.

Padaczka Rolanda, czyli łagodna ogniskowa padaczka wieku dziecięcego

Dodano 06/20/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Padaczka Rolanda, czyli łagodna ogniskowa padaczka wieku dziecięcego
Padaczka Rolanda. Padaczka rolandyczna (ang. rolandic epilepsy, RE) to jedna z najczęstszych łagodnych padaczek występujących u dzieci. Posiada tło genetyczne (autosomalne dominujące), a występuje u dzieci do około 12.-13. roku życia.

Łagodny napadowy kręcz szyi u dzieci

Dodano 06/17/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Łagodny napadowy kręcz szyi u dzieci
Kręcz szyi (łac., ang. torticollis) to objaw charakteryzujący się bocznym odgięciem głowy i rotacją podbródka w kierunku przeciwnym do odgięcia głowy. Miewa różne przyczyny i może występować u dzieci np. pod postacią łagodnego napadowego kręczu szyi.

Malformacja Dandy-Walkera

Dodano 06/15/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Malformacja Dandy-Walkera
Malformacja Dandy-Walkera (ang. Dandy-Walker malformation) to zespół wad rozwojowych mózgu. Dotyczy tyłomózgowia, a zwłaszcza móżdżku, co uwidacznia się w badaniach obrazowych głowy. Ponadto występuje poszerzenie komory czwartej mózgu i tylnej jamy czaszki.

Polekowe bóle głowy

Dodano 06/07/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neuropsychologia
Polekowe bóle głowy
Lecząc choroby wewnętrzne stosujemy różnego rodzaju substancje chemiczne, zwane lekami. Substancje te w określony sposób wpływają na nasz organizm. Zwalczają jakiś objaw, chorobę czy patogen. Jednak czasem mogą powodować rozmaite działania niepożądane np.

Schizofrenia – objawy i diagnostyka

Dodano 06/05/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neuropsychologia
Schizofrenia – objawy i diagnostyka
Schizofrenia to zaburzenie psychiczne o poważnym przebiegu. Charakteryzuje się współwystępowaniem zaburzeń myślenia, percepcji, emocji, mowy, tożsamości i zachowania. Powszechne są także urojenia i omamy np. słyszenie głosów.

Encefalopatia Hashimoto

Dodano 06/03/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Encefalopatia Hashimoto
Funkcjonowanie organizmu zależy od współdziałania wielu układów. Aby wszystkie procesy życiowe zachodziły poprawnie, konieczne jest zachowanie wszystkich narządów w zdrowiu. Niedomoga jednego z nich rozpoczyna kolejne problemy zdrowotne.

Stan padaczkowy

Dodano 05/31/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Stan padaczkowy
Powtarzanie się napadu padaczkowego w krótkich odstępach czasu lub też jego przedłużanie się  określane jest mianem stanu padaczkowego (łac. status epilepticus). Jest to jeden z neurologicznych stanów zagrożenia życia.

Zespół Hakima

Dodano 05/29/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Zespół Hakima
Zespół Hakima, znany też jako wodogłowie normotensyjne komunikujące, to potencjalnie odwracalna przyczyna otępienia. Charakteryzuje się występowaniem zaburzeń chodu, funkcji poznawczych i nietrzymania moczu.

Padaczka pourazowa

Dodano 05/04/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Padaczka pourazowa
Zarówno w okresie rozwojowym, jak i w wieku dojrzałym jedną z częstszych przyczyn padaczek są urazy mózgu.

Zespół opuszkowy i rzekomoopuszkowy – podstawowe informacje

Dodano 04/28/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Zespół opuszkowy i rzekomoopuszkowy – podstawowe informacje
Uszkodzenie poszczególnych struktur układu nerwowego skutkuje wystąpieniem określonych zespołów objawów. Przykładowymi są zespół opuszkowy i rzekomoopuszkowy.

Opryszczkowe zapalenie mózgu

Dodano 04/24/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Opryszczkowe zapalenie mózgu
Jedną z głównych przyczyn wirusowego, a zarazem śmiertelnego zapalenia mózgu jest infekcja wirusem opryszczki zwykłej. Jeśli opryszczkowe zapalenie mózgu (ang.

Zespół Lennoxa-Gastauta

Dodano 04/22/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Zespół Lennoxa-Gastauta
Zespół Lennoxa-Gastauta (ang. Lennox-Gastaut syndrome, LGS) to zespół padaczkowy o ciężkim przebiegu.

PTSD - zespół stresu pourazowego

Dodano 04/09/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neuropsychologia
PTSD - zespół stresu pourazowego
Zespół stresu pourazowego, zaburzenie stresowe pourazowe (ang. postraumatic stress disorder, PTSD) to zaburzenie lękowe występujące u osób narażonych na wydarzenie traumatyczne.

Padaczka czołowa

Dodano 04/02/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Padaczka czołowa
Padaczka z płata czołowego (ang. frontal lobe epilepsy, FLE) jest jednym z przykładów napadów ogniskowych objawowych. Są to napady, których ogniskiem jest organiczne uszkodzenie w określonej części mózgu.

Końskie zapalenie mózgu

Dodano 03/29/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Końskie zapalenie mózgu
Końskie zapalenie  mózgu (ang. Equine Encephalitis, EE) jest rzadko występującą chorobą wywoływaną przez odrębne serologicznie alfawirusy. Wyróżnia się trzy typy końskiego zapalenia mózgu: wschodnie (ang. Eastern Equine Encephalitis, EEE), zachodnie (ang.

Bezmówzgowie

Dodano 03/09/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Bezmówzgowie
Bezmózgowie (łac. anencephalia, ang. anecephaly) to jedna z letalnych wad cewy nerwowej. Cewą nerwową nazywamy wąski kanał, który w warunkach prawidłowych powinien się „zamknąć” do 4 tygodnia życia płodowego.

Zatrucie tlenkiem węgla

Dodano 03/05/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Zatrucie tlenkiem węgla
Tlenek węgla, zwany potocznie czadem, to gaz bezbarwny i bezwonny. Jest silnie trujący i niewyczuwalny przez zmysły człowieka, stąd określany jako „cichy zabójca”. Czad powstaje w wyniku niepełnego spalania m.in.

Dzień Chorób Rzadkich

Dodano 02/29/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Dzień Chorób Rzadkich
„Rzadkie, sieroce czy wręcz lekceważone - tak określa się tę grupę schorzeń. Lekarze pierwszego kontaktu nie wiedzą o nich lub też nie pamiętają, bo na studiach zetknęli się z nimi przelotnie raz czy dwa. Poza tym objawy są nietypowe, dziwne.

Anoreksja

Dodano 02/27/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neuropsychologia
Anoreksja
Anoreksja, czyli jadłowstręt psychiczny
 

Depresja – objawy i diagnostyka

Dodano 02/23/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neuropsychologia
Depresja – objawy i diagnostyka
Depresja to zaburzenie psychiczne charakteryzujące się obniżeniem nastroju, utratą zainteresowań i odczuwania przyjemności, spadkiem energii i poczucia własnej wartości, przeświadczeniem o własnej winie za wszelakie zdarzenia, zaburzeniami snu i apetytu oraz

Choroba Tay-Sachsa

Dodano 02/20/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neuropsychologia
Choroba Tay-Sachsa
Każdy kontynent, kraj, region, czy wreszcie grupa etniczna wyróżniają się specyficzną kulturą i różnicami z niej wynikającymi.

Pierwsza pomoc w napadzie padaczkowym

Dodano 02/17/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neuropsychologia
Pierwsza pomoc w napadzie padaczkowym
Napad padaczkowy jest objawem nieprawidłowych wyładowań bioelektrycznych w mózgu. Może przybierać różne formy – od klasycznych napadów drgawek, po nietypowe napady nieświadomości.

Ostra reakcja na stres

Dodano 02/16/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neuropsychologia
Ostra reakcja na stres
Ostra reakcja na stres (ang. acute stress reaction) należy do przejściowych zaburzeń adaptacyjnych, czyli nieprawidłowości w przystosowaniu się do nowej rzeczywistości po doświadczonej traumie psychicznej lub fizycznej.

Bulimia - żarłoczność psychiczna

Dodano 02/09/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neuropsychologia
Bulimia - żarłoczność psychiczna
Oprócz jadłowstrętu psychicznego, kolejnym znanym zaburzeniem odżywiania jest żarłoczność psychiczna (łac. bulimia nervosa; bulimia psychiczna). W przeciwieństwie do anoreksji, rzadziej stwierdza się w jej przebiegu obawy przed otyłością.

Zespół Korsakowa

Dodano 02/05/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neuropsychologia
Zespół Korsakowa
Alkoholizm jest jednym z aktualnych problemów społecznych, który nie pozostaje obojętny dla zdrowia człowieka. Prócz destrukcyjnego uzależnienia doprowadza też m.in. do chorób układu krążenia, wątroby, a także nowotworów i niedoborów składników pokarmowych.

Limbiczne zapalenie mózgu, czyli zapalenie układu limbicznego

Dodano 02/01/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Limbiczne zapalenie mózgu, czyli zapalenie układu limbicznego
Limbiczne zapalenie mózgu (ang. limbic encephalitis, LE) zwane też zapaleniem układu limbicznego to zespół paraneoplastyczny (paranowotworowy) dotyczący układu nerwowego, najczęściej związany z występowaniem raka drobnokomórkowego płuc.

Krwotok podpajęczynówkowy

Dodano 01/30/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Krwotok podpajęczynówkowy
Krwotok podpajęczynówkowy (łac. haemorrhagia subarachnoidalis, ang. subarachnoidal hemorrhage, SAH) to stan, w którym dochodzi do bardzo obfitego krwawienia pod środkową oponę mózgu, czyli pajęczynówkę.

Dziecięca padaczka nieświadomości

Dodano 01/24/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Dziecięca padaczka nieświadomości
Padaczkę zwykliśmy kojarzyć z napadem drgawkowym. Tymczasem objawy padaczkowe mogą przybierać najróżniejsze formy. Począwszy od zmian zachowania, po stan „zawieszenia” i wpatrzenia się w jeden punkt.

Neuralgia nerwu trójdzielnego

Dodano 01/20/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Neuralgia nerwu trójdzielnego
Nerw trójdzielny to jeden z nerwów czaszkowych (piąty, z dwunastu par), który jest utworzony  przez włókna czuciowe i ruchowe.

Narkolepsja

Dodano 01/17/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Narkolepsja
Narkolepsja jest nieuleczalnym zaburzeniem kontroli snu. W Europie i w Ameryce Północnej współczynnik chorobowości oszacowano na 2-10:10 000 osób. Narkolepsja częściej występuje w Japonii, a najrzadziej w Izraelu.

Ropień mózgu

Dodano 01/10/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Ropień mózgu
Ropniem mózgu (łac. abscessus cerebri) określamy nagromadzenie ropy w tkance mózgowej, które może być otorbione lub wolne i pojawia się po ostrej, ropnej infekcji.

Zespół Wernickego

Dodano 01/06/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Zespół Wernickego
Mimo patomechanizmu i zmian histopatologicznych, zespół Wernickego i zespół Korsakowa to dwie choroby o innych objawach klinicznych. Zespół Wernickego cechuje występowanie encefalopatii, zaburzeń psychicznych i gałkoruchowych oraz zaburzeń chodu.

Toksoplazmoza

Dodano 01/05/16 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Toksoplazmoza
Toksoplazmoza jest chorobą wywołaną przez pierwotniaka Toxoplasma gondii. Dotyczy głównie ośrodkowego układu nerwowego i oczu. Może być wrodzona lub nabyta. Gospodarzem Toxoplasma gondii jest kot.

Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa typu 2

Dodano 12/20/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa typu 2
Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa typu 2 (ang. Spinocerebellar ataxia type 2, SCA2) jest podtypem ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 1. Jest chorobą neurodegeneracyjną, dziedziczoną autosomalnie dominująco. Występuje z częstością 1-2  na 100 000 urodzeń [1].

Porażenie Bella

Dodano 12/18/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Porażenie Bella
Nerw twarzowy, to siódmy nerw czaszkowy, zawierający głównie włókna ruchowe, a także czuciowe i autonomiczne. Posiada wiele gałęzi i odpowiada za unerwienie m.in. mięśni mimicznych twarzy, obszaru uszu, podniebienia, czy też gruczołów łzowych i ślinianek.

Objawy kiły układu nerwowego

Dodano 12/11/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Objawy kiły układu nerwowego
Kiła (łac. syphilis) to choroba zakaźna najczęściej przenoszona drogą płciową lub wewnątrzmaciczną. Bakterią wywołującą chorobę jest krętek blady (łac. Treponema pallidum).

Neurologiczne objawy porfirii

Dodano 12/06/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Neurologiczne objawy porfirii
Mianem porfirii określa się zaburzenia syntezy hemu, czyli żelazoporfiryny, do jakich dochodzi z powodu bloku enzymatycznego, czyli słabej aktywności przynajmniej jednego z rozkładających hem enzymów.

Padaczka skroniowa

Dodano 12/04/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Padaczka skroniowa

Padaczka skroniowa (ang. temporal lobe epilepsy, TLE) to rodzaj padaczki ogniskowej, do której dochodzi w wyniku wyładowań w płacie skroniowym, zwłaszcza w jego części przyśrodkowej. W obrębie przyśrodkowej płata skroniowego znajduje się hipokamp, jądro migdałowate i zakręt przyhipokampiczny.

Chorobowe przyczyny nadmiernej senności

Dodano 12/03/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Chorobowe przyczyny nadmiernej senności
Sen i odpoczynek to jedne z podstawowych potrzeb. Bezsenność, zarywanie nocy, praca zmianowa doprowadzają do znacznych niedoborów snu, których już nigdy nie da się wyrównać. Czasem jednak sen zamyka oczy w ciągu dnia.

Hipotermia lecznicza

Dodano 11/28/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Hipotermia lecznicza
Hipotermia to stan organizmu będący skutkiem działania niskiej temperatury. Jeśli dochodzi do hipotermii w wyniku wypadku np. niezamierzone długotrwałe przebywanie w lodowatej wodzie, wówczas mamy do czynienia ze stanem zagrożenia życia.

Botulizm

Dodano 11/28/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Botulizm
Botulizm, znany też jako zatrucie jadem kiełbasianym, to stan wynikający z działania toksyny botulinowej, która jest wytwarzana przez spory Clostridium botulinum. Do zakażeń częściej dochodzi drogą pokarmową, niż przez rany.

Dysfagia – zaburzenie połykania

Dodano 11/25/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Dysfagia – zaburzenie połykania
Połykanie pokarmu i płynów jest jedną z podstawowych czynności organizmu. Gdybyśmy nic nie pili i jedli, mogłoby to skutkować różnymi powikłaniami wynikającymi z odwodnienia i niedożywienia.

Przewlekła napadowa hemikrania

Dodano 11/25/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Przewlekła napadowa hemikrania
Przewlekła napadowa hemikrania (ang. chronic paroxysmal hemicrania, zespół Sjaastada) to rodzaj pierwotnych, krótkotrwałych bólów głowy. Występuje rzadko, jednak jej świadomość jest niezwykle istotna w diagnostyce różnicowej innych typów bólów głowy jak np.

Okresowe porażenie hipokaliemiczne

Dodano 11/23/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Okresowe porażenie hipokaliemiczne

Kanałopatie to choroby polegające na nieprawidłowościach w obrębie kanałów jonowych lub białek regulujących ich funkcjonowanie. Mogą być wrodzone lub nabyte np. w wyniku zaburzeń autoimmunologicznych. Przykładem pierwszej z nich może być okresowe porażenie hipokaliemiczne.

Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa typu 1

Dodano 11/17/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa typu 1

Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa typu 1 to rzadka choroba neurodegeneracyjna dotykająca 1-2 osoby na 100 000, na całym świecie. Jej objawy nie są jednoznaczne. Jest trudna do zdiagnozowania, ponieważ istnieje wiele typów ataksji rdzeniowo-móżdżkowej.

Cysticerkoza – wągrzyca

Dodano 11/11/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Cysticerkoza – wągrzyca
Cysticerkoza, zwana też wągrzycą to choroba pasożytnicza wywołana przez jaja i larwy tasiemca uzbrojonego (łac. Taenia solium).

EEG - elektroencefalogram

Dodano 11/11/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
EEG - elektroencefalogram
Tradycyjna elektroencefalografia to neurofizjologiczne nieinwazyjne badanie polegające na rejestracji spontanicznej aktywności mózgu.

Śmiertelna bezsenność rodzinna

Dodano 11/08/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Śmiertelna bezsenność rodzinna
Śmiertelna bezsenność rodzinna (ang. fatal familial insomnia, FFI) podobnie jak choroba Creutzfeldta-Jakoba należy do tzw. neurodegeneracyjnych chorób prionowych.

Japońskie zapalenie mózgu

Dodano 11/05/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Japońskie zapalenie mózgu
Po dużej epidemii w 1924 r. japońskie zapalenie mózgu (ang. Japanise encephalitis, JE) zostało uznane za odrębną jednostkę chorobową. Występuje endemicznie na obszarach tropikalnych i epidemicznie w klimacie umiarkowanym.

Aspekt płodności i antykoncepcji hormonalnej u kobiet chorych na padaczkę

Dodano 11/05/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Aspekt płodności i antykoncepcji hormonalnej u kobiet chorych na padaczkę
Kobieta chora na padaczkę, podobnie jak kobiety zmagające się z innymi chorobami przewlekłymi, boryka się z problemami dotyczącymi wyboru bezpiecznej dla jej zdrowia metody antykoncepcji i planowania ciąży.

Encefalomiopatia mitochondrialna MELAS

Dodano 11/03/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Encefalomiopatia mitochondrialna MELAS
Encefalomiopatia mitochondrialna z kwasicą mleczanową i epizodami udaropodobnymi (ang.

Ciąża i okres poporodowy u kobiet chorych na padaczkę

Dodano 10/30/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Ciąża i okres poporodowy u kobiet chorych na padaczkę
Ciąża jest stanem w którym dochodzi do wielu przemian hormonalnych w organizmie, co w pewien sposób oddziałuje na samopoczucie kobiet i ich zdrowie.

Parestezje

Dodano 10/19/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Parestezje
Parestezje to dolegliwości towarzyszące różnym stanom neurologicznym i internistycznym. Pojęcie znane jest w języku polskim jako „czucie opaczne”, czyli nieprzyjemne wrażenie zmysłowe na skutek obojętnego bodźca (dotyk, muśnięcie).

Klasterowy ból głowy

Dodano 10/16/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Klasterowy ból głowy
Każdego z nas pewnie kiedyś bolała głowa. Doskonale wiemy, jak ta dolegliwość dominuje nasze  samopoczucie i funkcjonowanie. Na ogół bóle głowy występujące powszechnie, „dobrze” reagują na leki przeciwbólowe dostępne bez recepty.

Objawy tętniaków mózgu

Dodano 10/14/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Objawy tętniaków mózgu
Tętniak (łac. aneurysma, ang. aneurysm) to poszerzenie tętniczego naczynia krwionośnego (bardzo rzadko żyły), przez które przepływa krew. Ściany tętniaków są słabe i cienkie, zatem mogą ulegać niespodziewanym pęknięciom.

Bąblowica

Dodano 10/07/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Bąblowica
Echinokokoza to inwazja pasożytnicza wywołana przez tasiemce bąblowcowe (z rodzaju Echinococcus). Wyróżniono dwie postaci choroby, w oparciu o rodzaj tasiemca, który powoduje chorobę.

Koitalne bóle głowy

Dodano 10/05/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Koitalne bóle głowy
Koitalne bóle głowy, znane jako bóle głowy związane z aktywnością seksualną, dotyczą około 1% populacji. Jak nazwa wskazuje, pojawiają się podczas aktywności seksualnej i wpływają na jakość życia intymnego.

Miastenia a ciąża

Dodano 10/04/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Miastenia a ciąża
Miastenia to choroba o podłożu autoimmunologicznym, cechująca się znacznym osłabieniem mięśni, której szczyt zachorowań przypada na 2.-4. dekadę życia, a więc w tzw. wieku reprodukcyjnym.

Zespół móżdżkowy

Dodano 09/19/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Zespół móżdżkowy
Skutkiem uszkodzenia móżdżku jest wystąpienie zespołu charakterystycznych objawów neurologicznych. Stwierdza się wówczas zaburzenia chodu i równowagi oraz ataksję, czyli niezborność ruchową.

Dystonia

Dodano 09/19/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Dystonia
Dystonia to zaburzenie neurologiczne wynikające z nieprawidłowego napięcia mięśniowego.

Objawy piramidowe

Dodano 09/19/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Objawy piramidowe
Ośrodkowy układ nerwowy spełnia w organizmie człowieka różne funkcje. Jego część odpowiadająca za prawidłowe wykonywanie ruchów dowolnych i utrzymywanie postawy ciała nazywana jest układem piramidowym.

Zespół Lamberta-Eatona

Dodano 09/16/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Zespół Lamberta-Eatona
Zespół Lamberta-Eatona (ang.

Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni (SMA)

Dodano 09/13/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni (SMA)
Dzięki postępowi medycyny, rozwijają  się nowe metody leczenia wielu chorób.

Stwardnienie guzowate (TSC)

Dodano 09/12/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Stwardnienie guzowate (TSC)
Stwardnienie guzowate (łac. tuberous sclerosis complex, TSC; choroba Bourneville'a-Pringle'a) to rzadka choroba genetyczna najczęściej o łagodnym przebiegu, zaliczana do fakomatoz.

Zespoły kliniczne wywołane przez neuroleptyki

Dodano 09/07/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Zespoły kliniczne wywołane przez neuroleptyki
Pochodne fenotiazyny i butyrofenonu będące środkami przeciwpsychotycznymi są najczęściej stosowanymi związkami blokującymi receptory dopaminergiczne D2.

Encefalopatia bokserska

Dodano 09/06/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Encefalopatia bokserska
Encefalopatia bokserska (łac. encephalopatia pugilistica, dementia pugilistic, ang.

Zespół Cobba

Dodano 09/05/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Zespół Cobba
Zespół Cobba (ang.

Wodogłowie

Dodano 08/22/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Wodogłowie

Neurologiczne skutki niedoboru witamin z grupy B

Dodano 08/19/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Neurologiczne skutki niedoboru witamin z grupy B
Witaminy to związki chemiczne niezbędne do właściwego funkcjonowania organizmu człowieka. Zarówno ich nadmiar, jak i niedobór jest niekorzystny dla zdrowia.

Śpiączka

Dodano 08/16/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Śpiączka
Przytomność jest stanem, w którym jesteśmy „świadomi siebie i otoczenia”.

Leczenie stwardnienia zanikowego bocznego

Dodano 08/12/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Leczenie stwardnienia zanikowego bocznego
Mimo wielokrotnych prób leczenia pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym, medycyna pozostaje bezradna wobec tej choroby. Aktualnie nie dysponujemy żadną skuteczną metodą leczenia przyczynowego SLA, więc choroba jest niewyleczalna.

Przełom miasteniczny i cholinergiczny

Dodano 08/10/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Przełom miasteniczny i cholinergiczny
Miastenia, czyli nużliwość mięśni, to choroba o podłożu autoimmunologicznym dotycząca płytki nerwowo-mięśniowej. Jej objawy wynikają z „ataku” przeciwciał skierowanym na receptory acetylocholiny w mięśniach szkieletowych.

Zespół pozapiramidowy

Dodano 08/09/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neuroanatomia
Zespół pozapiramidowy
Układ pozapiramidowy to część ośrodkowego układu nerwowego, która wraz z układem piramidowym jest odpowiedzialna za prawidłowe poruszanie się i utrzymywanie właściwego napięcia mięśni szkieletowych człowieka.

Objawy rdzeniowego zaniku mięśni (SMA)

Dodano 08/04/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Objawy rdzeniowego zaniku mięśni (SMA)
Rdzeniowy zanik mięśni (ang. spinal muscular atrophy, SMA) to rzadka choroba neurodegeneracyjna spowodowana mutacjami genów SMN1, UBA1, DYNC1H1 i VAPB dziedziczonymi w sposób autosomalny recesywny.

Choroba Huntingtona

Dodano 07/28/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Choroba Huntingtona
Choroba Huntingtona (łac. chorea chronica hereditaria progressiva, ang. Huntington disease, dawniej: pląsawica Huntingtona) to rzadka, neurodegeneracyjna choroba genetyczna.

Leczenie farmakologiczne padaczki

Dodano 07/27/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Leczenie farmakologiczne padaczki
Padaczka jest chorobą, którą można opanować farmakologicznie. Niestety padaczki mogą być także lekooporne. Aktualnie medycyna dysponuje wieloma różnymi lekami przeciwpadaczkowymi. Ponadto oprócz nich znane są inne metody leczenia tego zaburzenia, jak np.

Objawy stwardnienia zanikowego bocznego

Dodano 07/27/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Objawy stwardnienia zanikowego bocznego
Stwardnienie zanikowe boczne (łac. sclerosis lateralis amyotrophica, SLA; ang. amyotrophic lateral sclerosis, ALS) zalicza się do chorób neuronu ruchowego. To rzadka choroba neurozwyrodnieniowa.

Zespół Westa - napady zgięciowe

Dodano 07/18/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Zespół Westa - napady zgięciowe
Zespół Westa to rzadki rodzaj encefalopatii padaczkowej występujący u dzieci. Polega na charakterystycznych napadach zgięciowych. Określa się je także jako napady typu „ukłonu ludzi wschodu”.

Stymulacja nerwu błędnego

Dodano 07/15/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Stymulacja nerwu błędnego
Jeśli padaczki nie udaje się opanować lekami, wówczas trzeba rozważyć leczenie operacyjne, dietę ketogenną lub stymulację nerwu błędnego.

Choroba Creutzfeldta-Jakoba

Dodano 07/14/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Choroba Creutzfeldta-Jakoba
Choroba Creutzfeldta-Jakoba, ang. Creutzfeldt-Jakob disease, CJD; to rzadka, śmiertelna choroba neurodegeneracyjna. Jest jednocześnie najbardziej powszechną zakaźną encefalopatią gąbczastą spotykaną u ludzi.

Objawy oponowe

Dodano 07/13/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Objawy oponowe
W neurologii znana jest grupa pewnych objawów, które towarzyszą podrażnieniu opon mózgowo-rdzeniowych na skutek neuroinfekcji (np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu), urazów, obecności guza mózgu, czy też krwotoku podpajęczynówkowego.

Zespół Guillaina-Barrégo

Dodano 07/12/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Zespół Guillaina-Barrégo
Zespół Guillaina-Barrégo (ang. Guillain-Barré syndrome, GBS), znany też jako ostra zapalna demielinizacyjna polineuropatia, to rzadko występująca, jednofazowa choroba o charakterze autoimmunologicznym. Jej rozpowszechnienie oszacowano na 1-9:100 000.

Encefalopatia wątrobowa

Dodano 07/10/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Encefalopatia wątrobowa
Wątroba to gruczoł układu pokarmowego. Spełnia wiele funkcji w naszym organizmie. Jedną z istotniejszych, oprócz wydzielającej, jest funkcja detoksykująca – czyli odtruwanie organizmu z toksyn.

Śmierć mózgu

Dodano 07/07/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Śmierć mózgu
Postęp medycyny sprawił, że jesteśmy w stanie ratować ludzi ze stanów krytycznych i poważnych obrażeń. Jednakże istnieją pewne „granice” możliwości ratowania życia ludzkiego.

Dieta ketogenna

Dodano 07/04/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neuropsychologia
Dieta ketogenna
Dieta ketogenna jest jedną z naturalnych metod leczenia padaczki lekoopornej. Powinna być stosowana pod kierunkiem doświadczonych w tym zakresie lekarza i dietetyka.

Zespół sztywności uogólnionej, czyli zespół sztywnego człowieka

Dodano 07/01/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Zespół sztywności uogólnionej, czyli zespół sztywnego człowieka
Zespół sztywności uogólnionej (ang. stiff man syndrome, SMS, zespół Moerscha-Woltmanna, zespół sztywnego człowieka) to bardzo rzadko występująca choroba neurologiczna o podłożu autoimmunologicznym. Dotyka 1-9 osób na 1000 000.

Dystonia-parkinsonizm o nagłym początku

Dodano 06/27/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Dystonia-parkinsonizm o nagłym początku
Dystonia-parkinsonizm o nagłym początku (ang. rapid-onset dystonia-parkinsonism, RDP, dystonia typu 12, dystonia 12, DYT12) to rzadka choroba genetyczna dotycząca układu nerwowego. Polega na współwystępowaniu objawów parkinsonowskich i dystonii.

Niefarmakologiczne leczenie choroby Alzheimera

Dodano 06/21/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Niefarmakologiczne leczenie choroby Alzheimera
Leczenie farmakologiczne choroby Alzheimera powinno być wspomagane różnorodnymi metodami rehabilitacji, terapii zajęciowej i psychoterapii.

Leczenie miastenii

Dodano 06/20/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Leczenie miastenii
Po zdiagnozowaniu miastenii, należy dobrać właściwą metodę leczenia, tak szybko jak to tylko możliwe. Terapia farmakologiczna powinna być uzupełniona rehabilitacją ruchową i w razie potrzeby psychoterapią.

Leczenie farmakologiczne choroby Parkinsona

Dodano 06/20/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Leczenie farmakologiczne choroby Parkinsona
Choroba Parkinsona postępuje w miarę upływu czasu i jej objawy zaczynają coraz bardziej utrudniać codzienne funkcjonowanie człowieka. Na chwilę obecną nie ma możliwości zatrzymania jej progresji, jak również nie jest to choroba całkowicie wyleczalna.

Zespół Leigha - podostra martwicza encefalomielopatia

Dodano 06/20/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Zespół Leigha - podostra martwicza encefalomielopatia
Zespół Leigha (ang. Leigh syndrome, subacute necrotizing encephalomyelopathy, SNEM) to rzadka, genetyczna choroba neurometaboliczna i degeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego. Początek objawów przypada na okres niemowlęctwa i pierwszych dwóch lat życia.

Leczenie farmakologiczne choroby Alzheimera

Dodano 06/20/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Leczenie farmakologiczne choroby Alzheimera
Choroba Alzheimera to najczęstsza przyczyna otępienia. Niestety na dzień dzisiejszy pozostaje niewyleczalna mimo imponującego postępu medycyny. Jedyne dostępne metody leczenia to łagodzenie objawów i zapobieganie szybkiej progresji choroby.

Rehabilitacja ruchowa w stwardnieniu rozsianym

Dodano 06/17/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Rehabilitacja ruchowa w stwardnieniu rozsianym
Rehabilitacja ruchowa w stwardnieniu rozsianym (łac. sclerosis multiplex, SM) to jedna z niefarmakologicznych, objawowych form leczenia choroby, podobnie jak terapia logopedyczna, ergoterapia, psychoterapia i socjoterapia.

Wybrane postacie otępień

Dodano 06/15/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Wybrane postacie otępień
Otępienie (łac. dementia), to zespół objawów, obejmujących postępujące upośledzenie funkcji poznawczych, które odczuwalnie ogranicza normalne funkcjonowanie społeczene i wypełnianie ról zawodowych.

Heterotopie istoty szarej

Dodano 06/12/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Heterotopie istoty szarej
W ośrodkowym układzie nerwowym występują istota biała i istota szara. Istota szara powstaje z ciał komórek nerwowych, a biała z wypustek neuronów. W mózgu istota szara znajduje się na zewnątrz, tworząc korę mózgu. Istota biała stanowi jego wypełnienie.

Zespół Dravet

Dodano 06/09/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Zespół Dravet
Zespół Dravet (ang. Dravet syndrome, DS) zalicza się do rzadko występujących, uwarunkowanych genetycznie encefalopatii przebiegających z padaczkami lekoopornymi. Choroba dotyczy dzieci.

Rodzinne migreny hemiplegiczne

Dodano 06/08/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Rodzinne migreny hemiplegiczne
Medycyna zna wiele rodzajów bólów głowy: migreny klasyczne, bóle związane z nowotworami, popunkcyjne, urazowe i jeszcze inne, jak np. rodzinne migreny hemiplegiczne (ang. familial hemiplegic migraine, FHM).

Starzenie się ośrodkowego układu nerwowego

Dodano 06/06/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Starzenie się ośrodkowego układu nerwowego
Starzenie się ośrodkowego układu nerwowego
 

Zespół Devica

Dodano 06/05/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Zespół Devica
Zespół Devica to rzadka choroba neurologiczna, w której etiologii istotną rolę odgrywa czynnik zapalny. Stan zapalny toczący się w rdzeniu kręgowym i nerwach wzrokowych doprowadza do ich niszczenia, co z kolei przekłada się na symptomatykę.

Diagnostyka miastenii

Dodano 06/03/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Diagnostyka miastenii
Miastenia to choroba wynikająca z nieprawidłowości w obrębie płytki nerwowo-mięśniowej, cechująca się męczliwością mięśni szkieletowych, na skutek nawet nieznacznego wysiłku fizycznego jakim jest np. rozmowa. Jej diagnostyką zajmują się neurolodzy.

Zespół Segawy

Dodano 06/02/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Zespół Segawy
Zespół Segawy to rzadko występująca choroba genetyczna obejmująca układ nerwowy. Jej istotą jest niedobór dopaminy, który skutkuje pojawieniem się zaburzeń poruszania się i dystoniami (mimowolne, bolesne ruchy skręcające i wyginające różnych części ciała).

Diagnostyka choroby Alzheimera

Dodano 05/26/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neuropsychologia
Diagnostyka choroby Alzheimera
Diagnozowaniem choroby Alzheimera zajmują się neurolodzy,psychiatrzy, a także geriatrzy, czyli lekarze dla osób w podeszłym wieku. W celu ułatwienia diagnozy choroby ustalono kryteria otępienia typu alzheimerowskiego.

Choroba Alzheimera - przyczyny i objawy

Dodano 05/26/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Choroba Alzheimera - przyczyny i objawy
Choroba Alzheimera (ang. Alzheimer disease) to jedna z powszechniejszych chorób neuropsychiatrycznych dotycząca głównie osób w podeszłym wieku. Cechuje ją postępujące uszkodzenie mózgu (neurodegeneracja), którego nie da się odwrócić.

Neurologiczne objawy boreliozy

Dodano 05/22/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Neurologiczne objawy boreliozy
Borelioza to najczęściej występująca choroba odkleszczowa. Jest spowodowana zakażeniem krętkami Borrelia (rodzaj bakterii). Rezerwuarem bakterii są głównie gryzonie, jelenie, sarny, wilki i ptaki np. gołębie.

Kleszczowe zapalenie mózgu

Dodano 05/21/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Kleszczowe zapalenie mózgu
Kleszczowe zapalenie mózgu to choroba wirusowa o ostrym przebiegu. Obejmuje ośrodkowy układ nerwowy. Jej przyczyna to infekcja wirusem z rodziny Flaviviridae.

Poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego

Dodano 05/05/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego

Poprzeczne zapalenie rdzenia (ang. transverse myelitis, TM) to rzadka choroba neurologiczna o podłożu zapalnym. Stan zapalny toczący się w rdzeniu kręgowym staje się przyczyną wystąpienia różnorodnych objawów.  Skutkiem TM jest uszkodzenie rdzenia kręgowego.

Zespół Retta, czyli milczenie aniołów

Dodano 05/05/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Zespół Retta, czyli milczenie aniołów
„Milczące Anioły” to tytuł filmu dokumentalnego o dziewczynkach z zespołem Retta. Nie zrobiłoby się o nim tak głośno, gdyby nie uczestniczyła w nim jedna ze znanych aktorek Hollywood – Julia Roberts. Film dotyczy życia dziewczynek i ich rodzin.

Zespół Reye'a

Dodano 05/05/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Zespół Reye'a
Zespół Reye'a to choroba obarczona wysoką śmiertelnością, przebiegająca z uszkodzeniem mózgu (encefalopatią) i wątroby. Ma złożoną etiologię.

Zespół przewlekłego zmęczenia

Dodano 05/04/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neuropsychologia
Zespół przewlekłego zmęczenia
Każdy człowiek przeżywa czasem gorsze dni. Życie w ciągłym biegu, zarywanie nocy, presja, czy też praca w kilku miejscach prędzej czy później doprowadzają do tego stanu nawet najsilniejszą osobę.

Ból jako parametr życiowy

Dodano 05/04/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neuropsychologia
Ból jako parametr życiowy
Ból to zjawisko fizjologiczne będące odpowiedzią na różnego rodzaju bodźce. Powstaje na skutek pobudzenia obwodowych nocyceptorów lub dośrodkowych włókien nerwowych. Na odczuwanie bólu ma wpływ wiele czynników, takich jak np.

Diagnostyka padaczki

Dodano 05/04/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Diagnostyka padaczki

Padaczka jest chorobą występującą dosyć często, zatem jej rozpoznanie nie powinno być trudne. Postęp w dziedzinie medycyny umożliwia coraz sprawniejszą diagnostykę neurologiczną.

Padaczka - podstawowe informacje

Dodano 05/04/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Padaczka - podstawowe informacje

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia padaczka (łac. epilepsia, ang. epilepsy) to przewlekłe, związane z różnymi przyczynami zaburzenia czynności mózgu, które cechują się nawracającymi napadami. Mogą to być napady drgawkowe lub niedrgawkowe.

Diagnostyka choroby Parkinsona

Dodano 05/04/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neuropsychologia
Diagnostyka choroby Parkinsona

Choroba Parkinsona jest trudna do rozpoznania w początkowym stadium. Diagnostyką tej choroby zajmują się lekarze neurolodzy i geriatrzy.

Choroba Parkinsona - przyczyny i objawy

Dodano 05/04/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Choroba Parkinsona - przyczyny i objawy

Choroba Parkinsona (łac. morbus Parkinsoni, dawniej: drżączka poraźna) to degeneracyjna choroba układu pozapiramidowego. Eponim medyczny pochodzi od nazwiska angielskiego lekarza, Jamesa Parkinsona, który po raz pierwszy opisał chorobę w 1817 roku.

Leczenie stwardnienia rozsianego

Dodano 05/03/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Leczenie stwardnienia rozsianego

Na dzień dzisiejszy stwardnienie rozsiane jest chorobą niewyleczalną. Jednak można w pewien sposób wpłynąc na jej przebieg, a także łagodzić objawy. Opanowanie objawów i wynikających z nich dyskomfortów nie świadczy o wyleczeniu choroby, a jedynie o jej wyciszeniu.

Objawy miastenii

Dodano 05/03/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Objawy miastenii

Myasthenia gravis to nieco bardziej znana choroba mieszcząca się jeszcze w definicji choroby rzadkiej. Jest uznana za zaburzenie autoimmunologiczne, co oznacza, że układ odpornościowy człowieka jest nadczynny i niszczy komórki własnego organizmu.

Pierwsza pomoc w udarach mózgu

Dodano 05/03/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Pierwsza pomoc w udarach mózgu
Udar niedokrwienny jest najczęstszą chorobą naczyniową mózgu, która doprowadza do niepełnosprawności ruchowej. Jeśli ratunek nie nadejdzie szybko, szanse na powrót do względnie normalnego funkcjonowania maleją.

AHC - naprzemienna hemiplegia dziecięca

Dodano 03/26/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
AHC - naprzemienna hemiplegia dziecięca

AHC (ang. alternating hemiplegia of childhood), w polskim piśmiennictwie znana jako naprzemienna hemiplegia dziecięca, to rzadko występująca choroba neurologiczna spowodowana określonymi mutacjami genetycznymi. Choroba dotyka jednej osoby na milion.

Diagnostyka stwardnienia rozsianego

Dodano 03/25/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Diagnostyka stwardnienia rozsianego

Proces diagnostyczny stwardnienia rozsianego nie jest długotrwały. Jest to choroba już znana w środowisku medycznym i należy do najczęstszych chorób układu nerwowego. Jej objawy są charakterystyczne i ustalono jasne kryteria, które ułatwiają rozpoznanie SM.

Choroba Alexandra

Dodano 03/20/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Choroba Alexandra

Choroba Alexandra (ang. Alexander disease, AD, AxD) to rzadka, degeneracyjna choroba układu nerwowego o ciężkim, postępującym przebiegu, zaliczana do leukodystrofii. Jest spowodowana określoną mutacją w materiale genetycznym.

Hiperamonemia

Dodano 03/13/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Hiperamonemia

Amoniak (NH3; we krwi oznaczany jako jon NH4+), to substancja produkowana przez bakterie jelitowe. W organizmie człowieka powstaje zwłaszcza jako produkt uboczny rozkładu białek (w wątrobie i intensywnie pracujących mięśniach szkieletowych).

Stwardnienie rozsiane - pierwsze objawy

Dodano 02/26/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neuropsychologia
Stwardnienie rozsiane - pierwsze objawy

Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM) to choroba neurozwyrodnieniowa, prawdopodobnie wynikająca z nadreaktywnego układu immunologicznego. W przebiegu SM dochodzi do uszkodzania struktur istoty białej w tym nerwów wzrokowych, rdzenia kręgowego oraz pnia mózgu.

Migrena

Dodano 02/25/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neuropsychologia
Migrena

Migrena to jedna z częściej występujących chorób neurologicznych. Charakteryzuje ją występowanie napadowych bólów głowy, które zwykle są poprzedzone specyficznymi "zwiastunami". Migrena może występować rodzinnie, a także istnieją przesłanki o jej podłożu genetycznym.

Objawy guzów mózgu

Dodano 02/23/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Objawy guzów mózgu

Guzy mózgu to nieprawidłowe struktury rozwijające się w obrębie jamy czaszki. Czaszka, określana potocznie jako „kostna puszka”, chroni mózg przed urazami i innymi czynnikami zewnętrznymi.

Choroba Fahra

Dodano 02/22/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neuropsychologia
Choroba Fahra

Choroba Fahra to choroba układu nerwowego, charakteryzująca się występowaniem zwapnień w mózgu, a uściślając w jądrach podstawy (skupiska szarych komórek odpowiadające m.in. za zapoczątkowanie ruchu i sferę psychiczną). Na ogół choroba dotyczy osób dorosłych. Rozwija się z nieznanych przyczyn.

Mózgowe porażenie dziecięce

Dodano 01/22/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Mózgowe porażenie dziecięce

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD, łac. paralysis cerebralis infantum, ang. cerebral palsy, CP), to zespół zaburzeń wpływających nazdolność do poruszania się, trzymania równowagi i postawy.

Zakrzepica zatok żylnych mózgu

Dodano 01/20/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Zakrzepica zatok żylnych mózgu

Ból głowy jest jedną z najpowszechniejszych dolegliwości. U jednych występuje częściej, np. w postaci migreny, u drugich pojawia się na skutek przemęczenia. Może też nie mieć uchwytnej przyczyny, a także stanowić objaw poważnej choroby lub stanu zagrożenia życia, jakim jest np. udar mózgu.

Choroba Niemanna-Picka

Dodano 01/10/15 przez Katarzyna Ziaja w kategorii Neurologia
Choroba Niemanna-Picka

Choroba Niemanna-Picka, określana potocznie jako dziecięcy Alzheimer, to rzadka choroba genetyczna, należąca do grupy zaburzeń zwanych leukodystrofiami lub chorobami spichrzeniowymi. Leukodystrofie dotyczą istoty białej mózgu, a ich postać i przebieg mogą się znacząco różnić od siebie.