Neuropsychologia medyczna - recenzja

Neuropsychologia medyczna - recenzja

Dwutomowa Neuropsychologia medyczna wydana niedawno nakładem PZWL to must have dla wszystkich osób związanych z pracą psychologiczną z pacjentami somatycznymi i nie tylko. 

Skąd to „nie tylko”? W sukurs przychodzi spis treści: w obu tomach znajdują się części poświęcone w pierwszym tomie: pierwotnym chorobom układu nerwowego (np. padaczka, urazy, guzy), chorobom układu sercowo-naczyniowego, chorobom genetycznym i rozwojowym (np. spektrum autyzmu, wodogłowie, mózgowe porażenie dziecięce) i w drugim tomie: starzeniu się, chorobom związanym z układem odpornościowym (np. stwardnienie rozsiane, HIV/AIDS), endokrynologicznym (np. cukrzyca, ale w tej części również znalazł się chociażby rozdział o hormonalnych następstwach PTSD), chorobom metabolicznym i rehabilitacji. 

Ilość treści w poszczególnych rozdziałach zadowoli każdą osobę, która specjalizuje się w danej tematyce. Są one state of the art, pełnym kompendium wiedzy z opisywanych dziedzin na dany moment (rok 2010, kiedy ukazało się oryginalne, anglojęzyczne wydanie). Rozdziały zazwyczaj zaczynają się od krótkich opisów pod kątem historycznym – przedstawiają rozwój badań w konkretnej dziedzinie, by przejść do pełnego, krytycznego opisu doniesień najnowszych połączonego z syntezą zastanych wyników. Dlatego też rozdziały są świetnym źródłem pozycji bibliograficznych – każdy przywołuje od kilkudziesięciu do kilkuset tekstów. 

Warto również wspomnieć o redakcji naukowej polskiego wydania. Odpowiedzialny za nią prof. Michał Harciarek w wielu miejscach przypisami uzupełnia treść rozdziałów – klaryfikującymi komentarzami, odnośnikami do polskich badań z danej dziedziny lub nowymi doniesieniami ze świata nauki. 

Sądzę, że dobrym podsumowaniem tej recenzji będzie myśl, która nie chciała dać mi spokoju podczas lektury: Wiedza zawarta w tych książkach, na przykład w postaci kursów w stylu „neuropsychologia chorób somatycznych”, powinna być przekazywana studentom, którzy kształcą się w kierunku psychologii zdrowia czy psychologii klinicznej (a często nie jest; stąd moja myśl). Relacje między chorobą i jej leczeniem a procesami poznawczymi i ich deficytami mogą się wydawać skomplikowane, ale informacje z tego zakresu stanowią jedno z podstawowych narzędzi psychologa klinicznego. Informacje zawarte w Neuropsychologii medycznej dla mnie są jak ostatni, brakujący element układanki.

Neuropsychologia medyczna - recenzja

Neuropsychologia medyczna, t. 1 i 2 
PZWL Warszawa
Carol L. Armstrong, Lisa Morrow
Red. nauk. wyd. polskiego dr hab. Michał Harciarek, prof. UG
Recenzent: prof. dr hab. Anna Herzyk
Tłumaczenie z języka angielskiego: dr Barbara Mroziak

opracował: Joachim Kowalski
​recenzja przygotowana dzięki współpracy z Wydawnictwem PZWL
Neuropsychologia medyczna - recenzja

 

 

 

 

czytaj więcej
 „Duchowe życie mózgu” to książka dwóch autorów – Kennetha Heilmana, który jest neurologiem oraz Russela Donda zajmującego si... czytaj więcej
Rezyliencja. Jak ukształtować fundament spokoju, siły i szczęścia[1] to książka, która zachęca do pracy nad sobą. Wbrew podty... czytaj więcej
Agnieszka Dębska W dniach 18-21 lipca odbyła się coroczna, już dwudziesta piąta edycja konferencji organizowanej przez między... czytaj więcej