Neuropsychologia

This is description for "neuropsychologia" category with "Baza Wiedzy" supercategory

Anoreksja

Anoreksja
Anoreksja, czyli jadłowstręt psychiczny Jadłowstręt psychiczny (łac. anorexia nervosa, AN; anoreksja) to jedno z głównych i najlepiej opisanych zaburzeń odżywiania, którego początki obserwuje się w okresie dorastania. Nazwa zaburzenia „anorexia” pochodzi z greki, gdzie: „an” – oznacza: „brak”, „pozbawienie”; „orexis” – „apetyt”. Tłumacząc na język polski, będziemy w tym przypadku mówić o „niechęci do jedzenia”, czyli braku łaknienia, apetytu...czytaj więcej

Depresja – objawy i diagnostyka

Depresja – objawy i diagnostyka
Depresja to zaburzenie psychiczne charakteryzujące się obniżeniem nastroju, utratą zainteresowań i odczuwania przyjemności, spadkiem energii i poczucia własnej wartości, przeświadczeniem o własnej winie za wszelakie zdarzenia, zaburzeniami snu i apetytu oraz trudnościami w koncentracji. Depresji często towarzyszą objawy lęku. Zaburzenie może być przewlekłe lub nawracające. Okres nasilenia objawów doprowadza do ograniczenia normalnego funkcjonowania i...czytaj więcej

Choroba Tay-Sachsa

Choroba Tay-Sachsa
Każdy kontynent, kraj, region, czy wreszcie grupa etniczna wyróżniają się specyficzną kulturą i różnicami z niej wynikającymi. Niektóre społeczeństwa pozostają nawet zamknięte na pozostałe po to, by pielęgnować tradycję i nie dopuścić do „mieszania się” krwi. Są to tzw. społeczeństwa hermetyczne, w których nierzadko dochodzi do małżeństw spokrewnionych, co z kolei miewa przełożenie na pojawienie się nieprawidłowych zmian (mutacji) w materiale genetycznym...czytaj więcej

Pierwsza pomoc w napadzie padaczkowym

Pierwsza pomoc w napadzie padaczkowym
Napad padaczkowy jest objawem nieprawidłowych wyładowań bioelektrycznych w mózgu. Może przybierać różne formy – od klasycznych napadów drgawek, po nietypowe napady nieświadomości. Bardzo ważne jest, by umieć wtedy właściwie pomóc choremu, a nie pozostawiać go bez opieki. Napady padaczkowe mogą wystąpić o każdej porze dnia i w każdym miejscu, dlatego też warto znać zasady udzielania pierwszej pomocy chorym na padaczkę. Objawy napadu padaczkowego Objawy...czytaj więcej

Ostra reakcja na stres

Ostra reakcja na stres
Ostra reakcja na stres (ang. acute stress reaction ) należy do przejściowych zaburzeń adaptacyjnych, czyli nieprawidłowości w przystosowaniu się do nowej rzeczywistości po doświadczonej traumie psychicznej lub fizycznej. To wyraz zakłócenia równowagi psychicznej organizmu powstający w odpowiedzi na ciężkie przeżycia lub zdarzenia traumatyczne u osób nieprzejawiających wcześniej żadnych zaburzeń psychicznych [1]. Przeminięcie zdarzenia traumatycznego nie...czytaj więcej

Bulimia - żarłoczność psychiczna

Bulimia - żarłoczność psychiczna
Oprócz jadłowstrętu psychicznego, kolejnym znanym zaburzeniem odżywiania jest żarłoczność psychiczna (łac. bulimia nervosa; bulimia psychiczna). W przeciwieństwie do anoreksji, rzadziej stwierdza się w jej przebiegu obawy przed otyłością. Jednakże niechęć do siebie i niezadowolenie ze swojego wyglądu czasem są mocniej wyrażone. Napad żarłoczności polega na niemożności pohamowania rozpoczętego już spożywania posiłków. Epidemiologia i przyczyny...czytaj więcej

Komponent emocjonalny i poznawczy jako wyznaczniki subiektywnego dobrostanu osoby

Komponent emocjonalny i poznawczy jako wyznaczniki subiektywnego dobrostanu osoby
Autorką poniższego tekstu jest Pani Sylwia Herniak. Tekst został nagrodzony w ramach konkursu organizowanego przez portal Neuropsychologia.org. Subiektywny dobrostan jest definiowany jako poczucie satysfakcji z życia. Składają się na niego dwa główne komponenty - emocjonalny, określany jako obecność pozytywnego afektu i względny brak afektu negatywnego, oraz poznawczy. Wg Dienera miarą subiektywnego dobrostanu jest bilans doświadczeń emocjonalnych oraz...czytaj więcej

Zespół Korsakowa

Zespół Korsakowa
Alkoholizm jest jednym z aktualnych problemów społecznych, który nie pozostaje obojętny dla zdrowia człowieka. Prócz destrukcyjnego uzależnienia doprowadza też m.in. do chorób układu krążenia, wątroby, a także nowotworów i niedoborów składników pokarmowych. Z powodu deficytu tiaminy, czyli witaminy B1, spowodowanego przewlekłym spożywaniem alkoholu, rozwija się zespół Wernickego, który może przejść w zespół amnestyczny Korsakowa. Zespół Korskakowa czasem...czytaj więcej

Chronobiologiczne zaburzenia snu

Chronobiologiczne zaburzenia snu
Tekst przygotowała Maja Kochanowska Wiele procesów fizjologicznych i behawioralnych przebiega u ludzi (podobnie jak u innych zwierząt) w cyklu okołodobowym. Najbardziej widocznym cyklem okołodobowym jest rytm sen-czuwanie, ale również inne procesy przebiegają zgodnie z rytmiką okołodobową: szybkość pracy serca, zmiany ciśnienia krwi, temperatury oraz zmiany stężenia niektórych hormonów, np. melatoniny, hormonu wzrostu, kortyzolu [7]. Rytmy te nazywa się „...czytaj więcej

Stwardnienie rozsiane i ciąża

Stwardnienie rozsiane i ciąża
Na łamach Neuropsychologii tematyka stwardnienia rozsianego (SM) była poruszana wielokrotnie. Czytelnik może zapoznać się z tekstami dotyczącymi pierwszych objawów stwardnienia rozsianego, diagnostyki i leczenia. Przydatne mogą być również teksty dotyczące rehabilitacji ruchowej czy zaburzeń seksualnych w tej chorobie. Ważną kwestią jest też często współwystępujący z SM zespół przewlekłego zmęczenia. W tym tekście chciałbym poruszyć tematykę związków...czytaj więcej

Strony