Oko choroby Alzheimera

Oko choroby AlzheimeraBadanie oczu może być nowym narzędziem diagnozy ciężkich chorób neuronalnych, w tym choroby Alzheimera.
Niedrogie i proste badanie oczu może zrewolucjonizować diagnostykę neurologiczną i pomóc rozpoznać wczesne stadium choroby Alzheimera. Francesca Cordeiro i Stephen Moss, naukowcy z Instytutu Okulistyki na University College London, na łamach pisma "Cell Death & Disease" informują, że wraz z zespołem opracowali nową metodę badania śmierci komórek siatkówki i mózgu w czasie rzeczywistym. Dotychczas metoda została przetestowana na zwierzętach - szczurach i myszach.

I. Nowa metoda:
Metoda opiera się na zastosowaniu znacznika fluorescencyjnego, który samoczynnie przyłącza się do odpowiednich komórek w siatkówce oka. Przy użyciu specjalnego lasera - sprzężonego z wziernikiem ocznym - można określić, na jakim etapie śmierci komórki, znajdują się neurony unerwiające siatkówkę oka.

W efekcie zastosowania metody można otrzymać zdjęcie siatkówki, na którym widać kolorowe obszary tworzone przez komórki nerwowe, będące w stanie apoptozy (śmierci komórki).

Przykładowe zdjęcie jest dostępny przy artykule źródłowym Seeing a Diagnosis: How an Eye Test Could Aid Alzheimer's Detection.

Metoda jest innowacyjna, gdyż dotychczas podobne testy przeprowadzono jedynie na komórkach w warunkach laboratoryjnych (in vitro). Pierwszy raz przeprowadzono pomyślne badanie na żywych zwierzętach (in vivo).

Jak stwierdziła prof. Cordeiro:
"The death of nerve cells is the key event in all neurodegenerative disorders, but until now it has not been possible to study cell death in real time. This technique means we should be able to directly observe retinal nerve cell death in patients, which has a number of advantages in terms of effective diagnosis. This could be critically important since identification of the early stages could lead to successful reversal of the disease progression with treatment".

["Śmierć komórek nerwowych jest kluczowym dowodem we wszystkich neurodegeneracyjnych chorobach, ale dotychczas nie było możliwości badania śmierć komórek w czasie rzeczywistym. Ta technika oznacza, że będziemy w stanie dokładanie obserwować obumieranie komórek nerwowych siatkówki u pacjentów, co daje określone korzyści efektywności diagnozy. To może być niezwykle ważne, gdyż określenie wczesnego stadium choroby może prowadzić do skutecznego jej zatrzymania w trakcie leczenia - tłum. Marcin]

Zespół prof. Cordeiro planuje pierwsze testy na pacjentach neurologicznych pod koniec 2010 r.

Zastosowanie metody "okulistycznej" u ludzi oznacza nie tylko przełom w diagnozie, ale może prowadzić także do przełomu w leczeniu, gdyż obserwowanie postępu degeneracji układu nerwowego w czasie rzeczywistym, pozwoli na bieżącą weryfikację zastosowanych środków leczniczych.

II. Okulistyka a choroba Alzheimera:
Na Science Video dostępny jest krótki film dotyczący innej metod okulistycznej, pomocnej w diagnozie choroby Alzheimera: Detecting Alzheimer's Early.

Metoda dr Lee Goldstein'a oparta jest na wykrywaniu białek charakterystycznych dla wczesnego stadium choroby Alzheimera. Białka te - amyloid beta proteins - gromadzą się w oku, gdzie wywołują specyficzną kataraktę, możliwą do wykrycia w badaniu okulistycznym.Oko choroby Alzheimera

Naukowcy wywołali halucynacje wzrokowe u myszy, wykorzystując światło do stymulacji niewielkiej liczby komórek w mózgu. Badan... czytaj więcej
Muzykę wykorzystywano w leczeniu różnych stanów chorobowych, dotykających zarówno ciała, jak i psychiki, od zarania ludzkości... czytaj więcej
Klasyczne zastosowanie DBS – choroba Parkinsona Głęboka stymulacja mózgu (ang. deep brain stimulation, DBS) jest metodą z obs... czytaj więcej
W celu zapobiegania wielu patologiom wynikającym z siedzącego trybu życia Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby ćwiczenia... czytaj więcej