Weź udział w cyklu bezpłatnych spotkań dotyczących choroby Alzheimera

Weź udział w cyklu bezpłatnych spotkań dotyczących choroby Alzheimera
Fundacja Medicover zaprasza do udziału w Programie promocji zdrowia, wczesnego wykrywania i profilaktyki zaburzeń poznawczych u osób starszych dofinansowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Aktualnie rusza 7 grupa spotkań edukacyjno-rozwojowych. Uczestnicy Programu pogłębiają wiedzę jak rozpoznać, u siebie lub swoich bliskich, pierwsze objawy zaburzeń pamięci i jak im przeciwdziałać, poznają ćwiczenia wzmacniające pamięć oraz zwiększają umiejętność radzenia sobie z emocjami (takimi jak złość, poczucie winy, bezradność, smutek), które pojawiają się przy opiece nad osobą z zaburzeniami pamięci. Istotnym elementem spotkań, który doceniają uczestnicy spotkań są materiały edukacyjne i publikacja z praktycznymi wskazówkami ekspertów prowadzących zajęcia.

Specjaliści wskazują, że jedną z najczęstszych przyczyn zaburzeń pamięci jest choroba Alzheimera. Szacuje się, że w Polsce na tę chorobę cierpi obecnie ponad 250 tysięcy osób i wraz z wydłużaniem się średniej długości życia zachorowalność na chorobę Alzheimera w kolejnych latach wzrośnie. Wiele osób starszych zbyt późno zgłasza się do lekarzy z trudnościami z pamięcią uważając, że „przecież w moim wieku to naturalne”. Nierzadko również członkowie rodziny bagatelizują objawy przypisując je naturalnemu procesowi starzenia się lub złośliwemu zachowaniu bliskiego. Z czasem choroba utrudnia codzienne funkcjonowanie i rodzi wiele pytań i wątpliwości. Jak się zachowywać? Co mówić? Gdzie szukać pomocy?

„Pragniemy dzielić się z osobami starszymi naszą wiedzą i doświadczeniem we wspieraniu osób cierpiących na choroby wieku podeszłego i ich opiekunów. Wiele osób starszych zbyt późno zgłasza się do lekarzy z trudnościami z pamięcią uważając, że „przecież w moim wieku to normalne”. Często osoby z najbliższego otoczenia również bagatelizują objawy przypisując je naturalnemu procesowi starzenia się - mówi Karolina Jurga – Psycholog ds. osób starszych i Koordynatorka Programu. Widzimy potrzebę zwiększania świadomości osób starszych na temat przyczyn zaburzeń pamięci, dostarczania wiedzy na temat pierwszych symptomów. Wspierania osób które już doświadczają objawów, zarówno samych chorych, jak i ich opiekunów” – dodaje.

Od 2 września już 7 grupa weźmie udział w cyklu 5, bezpłatnych spotkań, podczas których eksperci min. z dziedziny geriatrii, psychologii, rehabilitacji dzielą się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi tego, jak wspierać pamięć i jak radzić sobie z codziennymi wyzwaniami związanymi z zaburzeniami pamięci i chorobami wieku podeszłego. Program zakłada możliwość skorzystania z bezpłatnych, indywidualnych konsultacji z psychologiem, podczas których udzieli on im wsparcia i wskazówek do radzenia sobie z konkretnymi trudnymi sytuacjami. Do udziału w spotkaniach Fundacja Medicover zaprasza osoby powyżej Partner Projektu: „Program promocji zdrowia, wczesnego wykrywania i profilaktyki zaburzeń poznawczych” realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 60 roku życia z województwa mazowieckiego – zarówno te, które bezpośrednio zmagają się z chorobą, jak i te, które są zainteresowane tematem lub opiekują się osobą starszą doświadczającą zaburzeń pamięci (w tym choroby Alzheimera).

Spotkania odbywać się będą w Centrum Geriatrii i Leczenia Chorób Przewlekłych w Warszawie, ul. Nowolipie 18. Poprowadzą je min. dr Milena Słoń - specjalista geriatra i Konsultant Merytoryczny Programu oraz mgr Karolina Jurga – Psycholog i Koordynator Programu.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie: 519 331 291 oraz mailowo: dbamopamiec@medicover.pl

Więcej informacji o programie oraz szczegółowy harmonogram spotkań na stornie www.medicover.pl w zakładce Fundacja Medicover / Dbam o pamięć

O Fundacji Medicover: Fundacja Medicover, została powołana przez Grupę Medicover w poczuciu odpowiedzialności by wypełniać misję społeczną. Głównymi zadaniami statutowymi Fundacji są: szerzenie wiedzy na temat zdrowego i bezpiecznego trybu życia, propagowanie profilaktyki oraz prawidłowej diagnozy, kształtowanie społecznej świadomości o konieczności świadczenia profesjonalnych usług medycznych. W oparciu o wiedzę i doświadczenie z zakresu medycyny działalność skupiona jest na edukowaniu, wspieraniu społeczności lokalnych oraz tworzeniu programów, które w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniają się do polepszenia stanu zdrowia i świadomości społeczeństwa.

Kontakt dla mediów: Karolina Jurga Koordynatorka Programu Psycholog ds. osób starszych tel. kom.: 506 388 055 e-mail: dbamopamiec@medicover.pl

czytaj więcej
 „Duchowe życie mózgu” to książka dwóch autorów – Kennetha Heilmana, który jest neurologiem oraz Russela Donda zajmującego si... czytaj więcej
Rezyliencja. Jak ukształtować fundament spokoju, siły i szczęścia[1] to książka, która zachęca do pracy nad sobą. Wbrew podty... czytaj więcej
Agnieszka Dębska W dniach 18-21 lipca odbyła się coroczna, już dwudziesta piąta edycja konferencji organizowanej przez między... czytaj więcej