Autorzy

Autors
Redaktor naczelna Neuropsychologia.org, absolwentka psychologii i filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Zainteresowana przede wszystkim psycholingwistyką, psychologią twórczości...
Autors
Magister psychologii stosowanej na UJ. Członkini Koła Nauk Psychologicznych PRAGMA działająca w Sekcji Neuroscience oraz Koła Kontaktu z Pacjentem „Zdrowy Kontakt” CMUJ. Próbuje wpływać na...
Autors
Magister psychologii i doktorant na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania dotyczą przede wszystkim psychoterapii poznawczo-behawioralnej, psychologii...
Autors
Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła półroczny staż w Pracowni Neuropsychologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Interesuje się...
Autors
Magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobyła na diagnostycznym oddziale neurologicznym, dzięki...
Autors
Studentka ostatnich lat Warsaw International Studies in Psychology na Wydziale Psychologii UW ze specjalizacjami Neuropsychology and neuroscience oraz Psychometria stosowana. Koordynator...
Autors
Jestem psychologiem (Uniwersytet Gdański) o specjalności neurobiopsychologia. Prowadziłam diagnozy neuropsychologiczne oraz autorską terapię funkcji poznawczych dla osób starszych....
Autors
Magister psychologii, doktorant w Instytucie Psychologii UAM. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji. Na co dzień pracuje wLaboratorium Psychofizjologii Zdrowia UAM.  ...
Autors
Magister Filologii Polskiej, a także studentka III roku Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Jej droga do zainteresowania się ciałem i psychiką człowieka była długa i kręta – dziś z...
Autors
Studentka szóstego roku medycyny na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Zabrzu, doskonale znająca i kochająca język niemiecki, rozmiłowana w książkach i filmach o bardzo różnorodnej tematyce...
Autors
Ukończyła psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Od kilku lat pracuje diagnostycznie...
Autors
Kończy studia z dziedziny psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie realizowała dwie specjalizacje: neuropsychologię kliniczną i psychoterapię. Zawodowo związana z trzecim sektorem....
Autors
Studentka kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Fanka Antoniego Kępińskiego i Olivera Sacksa, a przede wszystkim ludzkiego umysłu. Swoją przyszłość ma nadzieję...
Autors
Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek: psychologia) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek: neurobiologia). Aktualnie związany z Collegium Medicum UJ, gdzie...
Autors
Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, kierunku neurobiopsychologia oraz seksuologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Psycholożka - seksuolożka, edukatorka...
Autors
Absolwentka neurobiologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studentka psychologii stosowanej w jednym. Swoją przyszłość wiąże z pracą kliniczną i neuropsychologią. Od paru lat działa w...
Autors
Student dwóch kierunków na Uniwersytecie Gdańskim - psychologii oraz neurobiologii. Pasjonuje go sport - w szczególności kalistenika. Na styku tych dwóch pasji kształtują tematy, o których...
Autors
Miłośnik nauki i przyrody, a także fotografii analogowej i kulinariów. Studiował teologię (PWTW Bobolanum), filozofię (UwB i UJ), kognitywistykę (UJ) i neurobiologię (UJ). Współpracownik...
Autors
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja neuropsychologia) oraz dziennikarstwa – również na UW. Pasję do neuropsychologii odkryła w sobie na studiach. Chciałaby...
Autors
Magister filozofii, a obecnie doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Kilka lat temu miał okazję poprowadzić zajęcia z filozofii dla uczniów liceum w swoim rodzinnym...
Autors
Doktorantka na Uniwersytecie Zuryskim, w grupie Eksperymentalnej Psychopatologii i Psychoterapii. Ukończyła studia magisterskie z psychologii i kognitywistyki oraz licencjackie z filozofii...
Autors
Studentka neurobiologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W swojej pracy magisterskiej zgłębia technikę obrazowania mózgu przy użyciu rezonansu magnetycznego. Zainteresowana w szczególności...
Autors
Magister Psychologii, Doktor Nauk Medycznych. Aktualnie post-doc na Uniwersytecie Bordeaux we Francji. Jej badania dotyczą neurobiologicznych podstaw odpowiedzi organizmu na bodźce stresowe...
Autors
Studentka piątego roku na szczecińskim wydziale lekarskim, zainteresowana neurologią na poły hobbistycznie, na poły zaś (ma nadzieję) zawodowo. Z jednej strony fanka przedmiotów ścisłych, a...
Autors
Obecnie kończy doktorat z neurobiologii (Uniwersytet Łódzki), podczas którego dokonywała rejestracji populacji neuronów związanych z rytmem theta z okolic tylnego podwzgórza. Ponadto...
Autors
Farmaceuta, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w trakcie studiów  doktoranckich. Interesuje się rozwojem i leczeniem uzależnień oraz chorób psychicznych. W wolnych chwilach...
Autors
Absolwent kierunku lekarskiego na Uniwersytecie im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Pracuje w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego. Zafascynowany psychiatrią, neurologią i...