Polityka prywatności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRYWATNOŚCI DANYCH

Za pomocą poniższej treści chcemy poinformować o tym, jak i w jakich celach będziemy przetwarzać Wasze  dane osobowe oraz wyjaśnić, jakie prawa przysługują Wam na mocy obowiązującego prawa. Jesteśmy zaangażowani w to, aby Wasze dane osobowe zawsze były przetwarzane odpowiedzialnie, sumiennie i zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi.

 

KTO ODPOWIADA ZA WASZE DANE OSOBOWE?

Administratorem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe podane nam przez Państwa w związku z naszą działalnością jest są właściciele i redakcja portalu Neuropsychologia.org.

 

JAKIE DANE OSOBOWE POBIERAMY?

O ile nie uzgodniono inaczej, będziemy zbierać tylko podstawowe dane osobowe wymagane w związku z naszą działalnością. Obejmuje to dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko oraz tytuł służbowy, adres, numer telefonu, adres mailowy i inne dane kontaktowe, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego i adres IP komputera, jeśli będziecie korzystali z naszych stron internetowych). W trakcie prowadzenia działalności, możemy również zbierać dane związane z kontaktami biznesowymi, co może obejmować informacje o zakupach, usługach i innych aktywnościach związanych z działalnością, recenzje produktów oraz wszelkie inne informacje, które nam podacie.

Jeśli korzystacie z naszej strony internetowej, pamiętajcie, że wykorzystują one pliki cookie i inne narzędzia analityczne, takie jak Google Analytics, HotJar, Facebook Insights.

 

JAK ZBIERAMY DANE OSOBOWE?

Będziemy gromadzić Wasze dane osobowe bezpośrednio od Was, w trakcie kontaktów z nami, np., gdy wchodzicie na naszą stronę internetową, kontaktujecie się z nami w sprawie treści rejestrujecie się w celu otrzymywania naszego newslettera albo uczestniczycie w naszych ankietach. Nie pozyskujemy danych osobowych od osób trzecich.

 

DLACZEGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Wykorzystujemy Wasze dane osobowe, aby jak najlepiej dopasować i dostarczyć Wam tworzone przez nas treści.  Jeżeli nie podacie nam swoich danych osobowych, nie będziemy w stanie zaoferować wymaganych usług.

Będziemy również przetwarzać Wasze dane osobowe, gdy będzie tego wymagać obowiązujące prawo (np. rejestr sprzedaży dla celów podatkowych) lub gdy otrzymamy na to jednoznaczną zgodę.

 

JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE?

Będziemy przechowywać oraz przetwarzać Wasze dane osobowe w granicach Unii Europejskiej.

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE?

Możemy zlecić usługodawcom (np. dostawcy usług w chmurze), w kraju lub za granicą, przetwarzanie Waszych danych osobowych w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami. Zachowamy kontrolę nad Waszymi danymi osobowymi i pozostaniemy w pełni odpowiedzialni, gdy zaangażujemy usługodawców.

W przeciwnym razie żadna osoba trzecia nie będzie mieć dostępu do Państwa danych osobowych, chyba, że jest to zobowiązanie prawne lub Państwo udzielą nam na to zgody.

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

Będziemy przechowywać Wasze dane osobowe tak długo, jak to konieczne, aby zapewnić usługi, produkty i pożądane informacje. Jeśli poprosiliście o zaprzestanie kontaktu, będziemy przechowywać tę informację tak długo jak to konieczne by spełnić Waszą prośbę. 

 

WASZE PRAWA

Macie prawo żądać od nas dostępu do danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych Was dotyczących, jak też prawo sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym unijnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR).

W szczególności, macie prawo poprosić o kopię danych osobowych, które posiadamy. Jeśli będziecieo korzystać z tej możliwości wielokrotnie, możemy za to pobrać odpowiednią opłatę. Jeśli chcecie przekazać swoje dane osobowe innemu administratorowi, dostarczymy Wam nieodpłatnie dane osobowe, które zostały nam przekazane i które były przetwarzane za pomocą środków automatycznych, w formacie przenośnym, możliwym do odczytania maszynowego.

Jako że chcemy mieć pewność, że Wasze dane osobowe są dokładne i aktualne, możecie również prosić o skorygowanie lub usunięcie wszelkich informacji, które Waszym zdaniem są niedokładne.

Jeżeli macie jakiekolwiek obawy związane z tym, jak Wasze dane osobowe są przez nas traktowane lub pragniecieo złożyć skargę dotyczącą sposobu potraktowania Waszych danych osobowych, proszę się z nami skontaktować pod adresem neuropsychologia.redakcja@gmail.comabyśmy mogli zbadać sprawę. Jeśli nie będziecie usatysfakcjonowani naszą odpowiedzią lub uznacie, że przetwarzamy Wasze dane osobowe niezgodnie z prawem, możecie złożyć skargę do właściwego organu nadzoru ochrony danych w swoim kraju. 

 

A JEŚLI NIE MAM 16 LAT?

Osoby poniżej 16 lat powinny koniecznie uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna przed podaniem nam swoich danych osobowych. Osobom poniżej 16 roku życia nie wolno przekazywać nam swoich danych osobowych bez takiej zgody.

 

ZMIANY W INFORMACJI

Opublikowana tu informacja o prywatności danych została ostatnio zaktualizowana w kwietniu 2018 r. Okresowo możemy wprowadzać zmiany lub korygować ją, aby była zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Wszelkie zmienione Informacje o prywatności danych obowiązują od daty ich opublikowania na naszej stronie internetowej.