Rozwoj

Śledzenie ust i wzroku mówiącego predyktorem rozwoju językowego u rocznych dzieci

Śledzenie ust i wzroku mówiącego predyktorem rozwoju językowego u rocznych dzieci
Język to wielomodalna forma komunikacji, rozwijająca się głównie poprzez bezpośrednią (twarzą w twarz) interakcję niemowlęcia z jego opiekunami. Do interpretacji mowy niezbędny jest szerszy kontekst społeczny i sytuacyjny. Ostatnie badania psycholingwistyczne wykazały, że selektywna uwaga w otoczeniu społecznym (np. uwaga skierowana na twarz lub obiekt) jest pozytywnie skorelowana z rozwojem języka. Nie wiadomo jednak było, jakie aspekty selektywnej uwagi...czytaj więcej

Porozmawiajmy o mózgu

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z profesorem Jerzym Vetulanim z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie. O kryzysach rozwojowych mózgu, jego starzeniu się oraz o tym, dlaczego nauczyciele szkół średnich dożywają późnych lat życia w pełni sprawności umysłowej, kto wymyślił pogląd, że wykorzystujemy tylko niewielki procent możliwości swojego mózgu i dlaczego na starość warto zasiąść nad krzyżówką z kieliszkiem czerwonego wina można przeczytać w rozmowie pt...czytaj więcej