Zwierzeta

Modelowanie depresji u zwierząt - skuteczność i użyteczność programów badawczych w kontekście leczenia depresji

Modelowanie depresji u zwierząt - skuteczność i użyteczność programów badawczych w kontekście leczenia depresji
Modele zwierzęce od lat są stosowane jako metoda badań laboratoryjnych zmierzających do poznania natury oraz metod leczenia stanów psychopatologicznych przebiegających w organizmie. Zakłada się, że określone zmiany zachowania zwierząt wywołane w warunkach eksperymentalnych można odczytać jako manifestację symptomów określonych zaburzeń psychiatrycznych. Posługując się tą analogią, przyjęto, że badania przeprowadzane na zwierzętach mogą służyć poznaniu...czytaj więcej

Altruistyczne szczury

Altruistyczne szczury
Kto biegnie w wyścigu szczurów? Na pewno nie same szczury. Jak pokazało badanie przeprowadzone na japońskim uniwersytecie Kwansei Gakuin, potrafią one udzielić pomocy innemu szczurowi w potrzebie, nawet kosztem zmniejszenia swojej własnej korzyści. Badanie składało się z trzech eksperymentów. W pierwszym z nich sprawdzano, czy szczury będą próbowały uwolnić z opresji kolegę, z którym wcześniej mieszkały przez 2 tygodnie. Jeden ze szczurów był wkładany do...czytaj więcej