Instytut Psychiatrii i Neurologii

Adres: 
Warszawa, ul. Sobieskiego 9 02-957 Warszawa
Telefon: 
tel. 0-22 / 842 40 12 0-22 / 458 26 11
Godziny otwarcia: 
Typ: 
szpital

Instytut Psychiatrii i Neurologii jest ośrodkiem naukowym specjalizującym się w rozwijaniu nowych metod leczenia i rehabilitacji zaburzeń psychicznych i neurologicznych. Dysponuje nowoczesnym zapleczem diagnostycznym i klinicznym, umożliwiającym rozpoznanie i leczenie chorób neurologicznych i psychicznych. Służy pomocą w warunkach szpitalnych, jak też przez konsultacje w warunkach ambulatoryjnych.

Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja zaburzeń neurologicznych, z uwzględnieniem:
- chorób naczyniowych mózgu
- stwardnienia rozsianego
- chorób zwyrodnieniowych
- chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
- padaczki
- chorób prionowych
- choroby Wilsona

Udar mózgu:
• Epidemiologia udaru mózgu: opieka szpitalna nad pacjentami z udarem mózgu w Polsce; wpływ wieku, płci i innych czynników ryzyka na nasilenie zmian miażdżycowych w tętnicach szyjnych oraz na ryzyko i rokowanie w udarze mózgu.
• Leczenie i profilaktyka udaru mózgu: ocena bezpieczeństwa i skuteczności inwazyjnych metod leczenia zmian miażdżycowych; wskazania i skuteczność dożylnego leczenia trombolitycznego poza obecnymi wytycznymi; ocena nowych metod leczenia udarów mózgu w programach międzynarodowych.
• Procesy immunologiczne i zapalne w patogenezie zmian miażdżycowych w tętnicach szyjnych, patofizjologii udaru mózgu i zjawiska restenozy po przeprowadzonym zabiegu poszerzenia tętnic szyjnych metodą endarterektomii lub przezskórnej angioplastyki połączonej z implantacją stentu wewnątrznaczyniowego,
• Wpływ zmienności genetycznej na nasilenie zmian miażdżycowych, na ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu oraz na rokowanie poudarowe.

Stwardnienie rozsiane (SM): 
• Parametry immunologiczne w SM - poszukiwanie czynników monitorujących przebieg choroby i rokowanie 
• Podłoże genetyczne a ryzyko wystąpienia i rokowanie w SM,
• Farmakoekonomia w SM 

Choroba Wilsona:
• Skale kliniczne w ocenie stanu neurologicznego chorych,
• Przydatność nowych technik neuroobrazowania w diagnozowaniu i monitorowaniu skuteczności leczenia,
• Ocena skuteczności różnych metod leczenia choroby Wilsona
• Zależności między genotypem genu ATP7B a obrazem fenotypowym; zmienność fenotypowa wśród członków rodzin,
• Poszukiwanie genetycznych i biochemicznych czynników modyfikujących obraz kliniczny choroby Wilsona
• Ocena zaburzeń behawioralnych i emocjonalnych

Neurologiczne zespoły paraneoplastyczne:
• Diagnostyka i leczenie,
- Epidemiologia
• Poszukiwanie zależności pomiędzy rodzajem i lokalizacją nowotworu, obserwowanym zespołem neurologicznym, a obecnością w surowicy różnych typów przeciwciał przeciwneuronalnych
- Poszukiwanie predyspozycji genetycznych do występowania paraneoplastycznych zespołów neurologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem zmienności dotyczącej antygenów głównego układu zgodności tkankowej, MHC)

Neuroimmunologia doświadczalna i procesy neurodegeneracyjne:
• Rola zapalenia w procesach neurodegeneracji,
• Postępowanie immunomodulujące w procesach neurodegeneracji 
• Rola układu dopaminergicznego w kontrolowaniu procesów immunologicznych,
• Wpływ wieku i płci na procesy neurodegeneracji.

Neurorehabilitacja 
• Wpływ wieku, parametrów klinicznych (powikłań), rozległości uszkodzenia mózgu (z zastosowaniem TMS i neuroobrazowania), czynników genetycznych na proces powrotu do samodzielności po udarze mózgu.
• Farmakologiczne metody wspomagające proces rehabilitacji

Neuropsychologia:
• Przywrócenie kognitywnych funkcji po udarze mózgu – nowe strategie rehabilitacyjne,
• Wpływ nielingwistycznych, kognitywnych dysfunkcji w terapii językowej u pacjentów z afazją,
• Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna i bezpośrednia stymulacja elektryczna w połączeniu z tradycyjnymi metodami terapii afazji po udarze mózgu,
• Ocena związków pomiędzy zdrowieniem a reorganizacją kory mózgowej (monitorowanej przez fMRI) u pacjentów z zespołem zaniedbywania stronnego w różnych metodach terapeutycznych.

Fizjoterapia: 
• Nowe metody w rehabilitacji funkcji motorycznych (terapia wymuszona koniecznością, przezczaszkowa stymulacja magnetyczna),
• Badanie wzorców chodu i funkcji kończyn górnych pacjentów po przebytym udarze mózgu za pomocą trójwymiarowej analizy kinematycznej.
 

Najnowsze

Halucynacje wzrokowe wszczepione w mózg mys...

Dodano 02/09/20 przez Urszula Skupio w kategorii Doniesienia naukowe
Halucynacje wzrokowe wszczepione w mózg myszy
Naukowcy wywołali halucynacje wzrokowe u myszy, wykorzystując światło do stymulacji niewielkiej liczby komórek w mózgu. Badania te mogą pozwolić w przyszłości lepiej zrozumieć, w jaki sposób mózg interpretuje to, co widzą oczy, a być może nawet doprowadzić do opracowania urządzeń, które pomogłyby...