Klinika Neurochirurgii Centrum Zdrowia Dziecka

Adres: 
Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20, 04-730
Telefon: 
Sekretariat: +48 22 815 75 60
Godziny otwarcia: 
Typ: 
szpital

Profil działalności: Leczenie operacyjne chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego (nowotwory, wady rozwojowe, choroby naczyniowe, urazy, wodogłowie, choroby infekcyjne), wady rozwojowe kręgosłupa przebiegające z uciskiem struktur nerwowych, operacyjne leczenie padaczki. Lokalizacja: budynek E, piętro V, pokój 508.

Klinika także zajmuje się diagnostyką i leczeniem padaczki, chorób skórno-nerwowych, w tym stwardnienia guzowatego, zespołów demielinizacyjnych, w tym stwardnienia rozsianego, ostrych zespołów naczyniowych,  chorób zapalnych OUN, zespołu Guillaine-Barrego, zakrzepicą żylną ośrodkowego układu nerwowego oraz powikłań okołoporodowego niedotlenienia i wrodzonych zakażeń z grupy TORCH. Prowadzona jest również działalność w zakresie wczesnego rozpoznawania genetycznie uwarunkowanych encefalopatii postępujących, zespołów pozapiramidowych i zaburzeń ruchów, rdzeniowego zaniku mięśni.Przeprowadzana jest diagnostyka dzieci z uszkodzeniami splotów nerwowych i chorobami mięśni.

Najnowsze

Halucynacje wzrokowe wszczepione w mózg mys...

Dodano 02/09/20 przez Urszula Skupio w kategorii Doniesienia naukowe
Halucynacje wzrokowe wszczepione w mózg myszy
Naukowcy wywołali halucynacje wzrokowe u myszy, wykorzystując światło do stymulacji niewielkiej liczby komórek w mózgu. Badania te mogą pozwolić w przyszłości lepiej zrozumieć, w jaki sposób mózg interpretuje to, co widzą oczy, a być może nawet doprowadzić do opracowania urządzeń, które pomogłyby...