#neuroPraca "Jak dorosnę, zostanę..." - co może robić specjalista neuro?

#neuroPraca "Jak dorosnę, zostanę..." - co może robić specjalista neuro?

Neuronauki to ogromny zbiór dziedzin naukowych, które łączy zainteresowanie tzw. sferą „neuro” Jak wiele neuro-zawodów jesteście w stanie wymienić?

Neuropsycholog: Neuropsychologia jest dziedziną psychologii zajmującą się związkiem pomiędzy funkcjonowaniem mózgu a zachowaniem człowieka, jego kondycją psychiczną; neuropsycholodzy m.in. stawiają diagnozy potrzebne przy ocenie stanu pacjentów po przebytym udarze i różnych zabiegach operacyjnych; do neuropsychologa zgłaszają się także osoby, które zaobserwowały u siebie problemy np. z pamięcią, skupieniem uwagi, orientacją w otoczeniu czy zdolnościami w komunikacji-  po konsultacji i wstępnej diagnozie neuropsycholog może stwierdzić konieczność skierowania do odpowiedniego specjalisty (neurologa, psychiatry) lub rozpocznie on ukierunkowaną terapię czy rehabilitację pacjenta.

Neurobiolog: Neurobiologia jest bardzo szerokim zbiorem dyscyplin z zakresu nauk biologicznych zajmujących się układem nerwowym; studenci neurobiologii zgodnie z programem zapoznają się z dziedzinami takimi jak biologia komórki, anatomia układu nerwowego, chemia, neurofizjologia, neuroimmunologia, biofizyka, psychologia, ale także np. filozofia; neurobiolodzy specjalizują się w różnych zagadnieniach i wykonują badania naukowe; ich zajęcie skupia się w dużej mierze na pracy w ośrodkach badawczych, laboratoriach czy pracy dydaktycznej na uczelniach wyższych.

Neurolog: Lekarz, którego zakresem zainteresowań są schorzenia obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego; zajmuje się przede wszystkim chorobami, których podłożem jest proces uszkadzający tkankę nerwową- w przeciwieństwie do psychiatrów, którzy skupiają się w dużej mierze na podłożu biochemicznym chorób (jednak istnieje wiele schorzeń, którymi zajmują się wspólnie); neurolog kojarzony jest często z młotkiem neurologicznym, który służy do oceny odruchów fizjologicznych np. odruchu kolanowego- jest to element badania fizykalnego przeprowadzanego przez lekarza podczas wizyty; do neurologa zgłaszają się pacjenci skarżący się m.in. na zaburzenia czucia, osłabienia siły mięśniowej, drżenia mięśniowe, zaburzenia równowagi, snu, pamięci, ale także szumy uszne, zaburzenia widzenia, bóle głowy.

Neuropsychiatra: Lekarz, którego podspecjalizacją jest neuropsychiatria (jest możliwa do wykonania tylko w niektórych państwach np. USA i Niemczech); jak sama nazwa wskazuje zajmuje się zagadnieniami z pogranicza neurologii i psychiatrii - podłożem neurologicznym zaburzeń psychicznych.

Neurofilozof: Łączy w swojej pracy rezultaty badań z dziedziny neuronauk z rozważaniami filozoficznymi; zastanawia się nad powiązaniem pomiędzy neuronalnymi procesami a świadomymi przeżyciami; stawia pytania np. na temat moralności mózgu- jak człowiek stał się istotą moralną i czy jest to zapisane w naszych mózgach

Neuroantropolog: Bada związek pomiędzy mózgiem a kulturą - jak kultura wpływa na jego rozwój, strukturę i funkcjonowanie, a także jak mózg ingeruje w rozwój kultury; korzystając z badań naukowych i wiedzy z zakresu funkcjonowania ludzkiego mózgu, stara się określić podłoże neurologiczne m.in. wielu zachowań z życia społecznego

Neurokognitywista: Przedmiotem jego zainteresowań są zagadnienia z różnorodnych dziedzin, takich jak psychologia, biologia, matematyka, fizyka - łączy w pracy wiedzę o funkcjonowaniu mózgu z informatyką i m.in. konstruowaniem sieci neuronalnych; zajmuje się głównie pracą badawczą - obserwuje i analizuje działanie zmysłów, umysłu i przedstawia matematyczne modele aktywności mózgu; może pracować także w agencjach reklamowych i marketingowych.

Neuropatolog: Lekarz posiadający także specjalizację z patomorfologii, neurologii lub neurochirurgii; zajmuje się oceną mikroskopową zmian w tkankach układu nerwowego (pobranych wcześniej np. podczas biopsji), specjalistycznymi badaniami immunohistochemicznymi danej tkanki i diagnozą choroby.

Neuroanatom: Aanatom zgłębiający wiedzę na temat budowy układu nerwowego człowieka i zwierząt np. zakres zmienności w obrębie konkretnych struktur mózgu w populacji; zajmuje się głównie pracą naukową i dydaktyczną.

Neurochemik: Bada procesy chemiczne zachodzące w neuronach oraz ich wpływem na występowanie m.in. chorób neurodegeneracyjnych; zajmuje się komunikacją w mózgu, a także wpływem na nią narkotyków, używek jak np. nikotyna, kofeina czy leków.

Neuroinformatyk: Zajmuje się m.in. konstruowaniem narzędzi informatycznych (np. baz danych) niezbędnych do zbierania, przechowywania i udostępniania danych pochodzących z ludzkiego mózgu; tworzy również modele doświadczalne w celu m.in. zrozumienia poszczególnych procesów zachodzących w tym organie lub np. trójwymiarowe atlasy mózgu

Neuroradiolog zabiegowy: Jego pracą jest m.in. wewnątrznaczyniowa, czyli niewiążąca się z otwarciem czaszki, naprawa np. tętniaków czy naczyniaków wewnątrzczaszkowych, innych malformacji w obrębie głowy, szyi i rdzenia kręgowego, a także leczenie pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu; lekarz diagnozuje i wykonuje zabieg pod kontrolą promieni rentgenowskich poprzez wprowadzenie specjalistycznych narzędzi do naczynia

Neurologopeda: Zajmuje się diagnozą i terapią różnych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego; do neurologopedy warto zgłosić się, jeśli podejrzewa się u dziecka zaburzenia ze spektrum autyzmu, afazję czy zespół  Aspergera, wady genetyczne, a także kiedy dziecko nie mówi, a już powinno czy np. nie chce jeść i traci na wadze.

Neurochirurg: Lekarz zajmujący się diagnostyką i leczeniem operacyjnym chorób układu nerwowego np. guzów mózgu, krwiaków wewnątrzczaszkowych, tętniaków tętnic mózgowych, wodogłowia, a także dyskopatii czy uszkodzeń nerwów obwodowych; do neurochirurga kieruje najczęściej neurolog po wykonaniu badań obrazowych.

Neurofarmakolog: Bada w jaki sposób leki wpływają na komórki układu nerwowego, a także na zachowanie osoby je przyjmującej; pracuje nad syntezą nowych leków, skutecznych w chorobach psychiatrycznych i neurologicznych. 

Neurofizjolog: Zajmuje się funkcjonowaniem ludzkiego układu nerwowego; skupia się w dużej mierze na badaniach EEG, EMG czyli elektroencefalografii i elektromiografii, oceniających odpowiednio pracę mózgu i czynność elektryczną mięśni.

Neurolingwista: Bada mechanizmy nerwowe w obrębie ludzkiego mózgu, które kontrolują rozumienie wypowiedzi, mechanizmy przetwarzania informacji związanej z językiem, a także tworzeniem słów i całych wypowiedzi - czyli jak tworzy się w mózgu komunikat wychodzący na zewnątrz

Neuroimmunolog: Lekarz, który specjalizuje się w badaniu m.in. wpływu komórek i mediatorów układu odpornościowego na rozwój i progresję chorób układu nerwowego

Neuroendokrynolog: Lekarz, który zajmuje się wpływem hormonów na układ nerwowy i odwrotnie - wpływem neuronów na wydzielanie hormonów; regulacja czynności organizmu współzależy głównie od układu nerwowego i hormonalnego, bardzo istotna jest więc komunikacja między nimi - jej zaburzeniami i wynikającymi z tego chorobami zajmuje się neuroendokrynolog.

Odpowiednia długość i wysoka jakość snu ma fundamentalne znaczenie dla jakości życia. Sen jest procesem istotnym dla odnowien... czytaj więcej
Między jakością snu a uzależnieniami lekowymi istnieje współzależność – zmiany w jednym z tych procesów znajdują odzwierciedl... czytaj więcej
Tekst autorstwa Agnieszki Kawuli   „Niechcący podsłuchałam, jak tata mówił do dziadka: – Po prostu mózg umiera. Czy Pan rozum... czytaj więcej
Autorką tekstu jest dr Ewa Krawczyk, właścicielka i autorka bloga Sporothrix Odra uważana jest często za tzw. łagodną chorobę... czytaj więcej