Placówki Neuro

Kutnowski szpital samorządowy sp. z.o.o NZOZ Kutnowski Szpital Samorząowy im. dr A. Troczewskiego

Miasto: Kutno

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym realizuje świadczenia medyczne w ramach kontraktu z Łódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.