Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Adres: 
Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Telefon: 
32 37 04 584
Godziny otwarcia: 
Typ: 
szpital

Główne kierunki badań

 • leczenie chorób naczyniowych mózgu, oporność na aspirynę,
 • choroby demielinizacyjne i zwyrodnieniowe (rozpoznawanie, monitorowanie leczenia i rehabilitacji),
 • udział czynników środowiskowych i stresu oksydacyjnego w patogenezie stwardnienia rozsianego,
 • padaczka (nowoczesne metody analizy EEG, racjonalizacja leczenia),
 • neurologiczne powikłania cukrzycy,
 • diagnostyka różnicowa bólów głowy (z zastosowaniem metod elektrofizjologicznych i ultrasonograficznych oraz ich leczenie.)

Podstawowe techniki badawcze

 • neurofizjologiczne (elektroencefalografia klasyczna, monitorowanie całodobowe, analiza komputerowa, badania neurograficzne, elektromiografia: w tym EMG pojedynczego włókna, potencjały wywołane: egzo- i endogenne, neurofizjologiczna ocena układu wegetatywnego).
 • ultrasonograficzne (metoda dopplerowska badań przepływu krwi przez naczynia śródczaszkowe i obwodowe, metoda Color Duplex oceniająca morfologię zmian tętnic szyjnych: wstępna kwalifikacja do zabiegów chirurgicznych, monitorowanie sygnałów mikrozatorowych (MES) w naczyniach mózgowych).

Działalność usługowa

 • prowadzenie oddziału diagnostycznego i udarowego,
 • Przykliniczna Poradnia Neurologiczna zatrudniająca 9 specjalistów,
 • całodobowe monitorowanie czynności bioelektrycznej mózgu,
 • monitorowanie poziomu leków przeciwpadaczkowych w surowicy,
 • neurofizjologiczna ocena chorób nerwowo-mięśniowych oraz układu wegetatywnego,
 • neurofizjologiczna i psychologiczna ocena funkcji poznawczych,
 • ultrasonograficzna diagnostyka zaburzeń krążenia mózgowego,
 • diagnostyka i leczenia chorób okładu nerwowego przy użyciu współczesnych metod -farmako i fizykoterapii,
 • leczenie immunomodulacyjne SM,
 • nowoczesne metody leczenia udaru mózgu (leczenie trombolityczne ostrej fazy udaru mózgu),
 • ocena funkcji płytek.

Współpraca z innymi jednostkami i organizacjami naukowymi

 • współpraca z Narodowym Medycznym Uniwersytetem im. Danyla Halyckogo we Lwowie,
 • współpraca z Instytutem Elektroniki i Zakładem Elektroniki Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

 

 

Najnowsze

Halucynacje wzrokowe wszczepione w mózg mys...

Dodano 02/09/20 przez Urszula Skupio w kategorii Doniesienia naukowe
Halucynacje wzrokowe wszczepione w mózg myszy
Naukowcy wywołali halucynacje wzrokowe u myszy, wykorzystując światło do stymulacji niewielkiej liczby komórek w mózgu. Badania te mogą pozwolić w przyszłości lepiej zrozumieć, w jaki sposób mózg interpretuje to, co widzą oczy, a być może nawet doprowadzić do opracowania urządzeń, które pomogłyby...