Chad

Współwystępowanie choroby afektywnej dwubiegunowej i zespołu Aspergera – studium przypadku

Współwystępowanie choroby afektywnej dwubiegunowej i zespołu Aspergera – studium przypadku
Choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD), objawiająca się następującymi po sobie okresami obniżonego i podwyższonego nastroju, należy do grupy często diagnozowanych zaburzeń psychicznych. Charakterystyczne dla CHAD jest jej współwystępowanie z innymi zaburzeniami - lękowymi, zachowania, odżywiania, a także zespołem Tourette’a oraz zaburzenia ze spektrum autyzmu (McElroy, 2004, za: Wójciak, Stańko-Kaczmarek i Rybakowski, 2016). Wójciak i współpracownicy (2016...czytaj więcej

Wpływ zaburzeń poznawczych, miękkich objawów neurologicznych i objawów subdepresyjnych na funkcjonowanie osób z chorobą afektywną dwubiegunową

Wpływ zaburzeń poznawczych, miękkich objawów neurologicznych i objawów subdepresyjnych na funkcjonowanie osób z chorobą afektywną dwubiegunową
Pomimo leczenia włączającego stabilizatory nastroju i środki przeciwpsychotyczne drugiej generacji, zaburzenia funkcjonowania osób z chorobą afektywną dwubiegunową (ChAD, ang. Bipolar Disorder, BD) pozostają poważnym problemem. Nawet podczas remisji pacjenci z ChAD mogą mieć trudności w codziennych czynnościach, w pracy, utrzymywaniu relacji interpersonalnych i zaangażowaniu w życie rodzinne. Wiele badań zidentyfikowało objawy depresyjne jako...czytaj więcej

Niepełnosprawność w chorobie afektywnej dwubiegunowej typu pierwszego - WHODAS 2.0.

Niepełnosprawność w chorobie afektywnej dwubiegunowej typu pierwszego - WHODAS 2.0.
Wiele chorób, zwłaszcza tych przewlekłych, w różnym stopniu pogarsza życie człowieka. Mogą one wpływać nie tylko na stan fizyczny organizmu, ale także na samopoczucie chorego. W konsekwencji może ucierpieć jego status majątkowy i społeczny, życie towarzyskie oraz wiele innych obszarów funkcjonowania. Tyczy się to również chorób i zaburzeń psychicznych. Na podstawie analizy danych ze studium Globalnego Obciążenia Chorobą, WHO ustaliła, że choroba afektywna...czytaj więcej