Zaburzenia-odzywiania

Dysfunkcje w hamowaniu działania u osób z zaburzeniami odżywiania

Dysfunkcje w hamowaniu działania u osób z zaburzeniami odżywiania
Zaburzenia odżywiania (ang. eating disorders – ED) według klasyfikacji DSM-IV-TR są ściśle związane z zakłóceniami, jeśli chodzi o wagę lub kształt ciała, a przede wszystkim – ich ocenę z perspektywy pacjenta. Występuje tutaj również zaprzeczenie, że utrata wagi jest znaczna i zagrażająca zdrowiu. Wśród zaburzeń odżywiania wyróżniamy dwie grupy: - zaburzenia specyficzne (anoreksja, bulimoreksja, bulimia) - zaburzenia niespecyficzne (anarchia żywieniowa,...czytaj więcej

Neuronalne korelaty zaburzeń odżywiania

Neuronalne korelaty zaburzeń odżywiania
Zaburzenia odżywiania (ZO) to poważne i złożone schorzenia. Pomimo rozpowszechnienia problemu etiologia ZO nie została jeszcze dokładnie poznana. Jednak rosnące zainteresowanie ze strony specjalistów z dziedziny neuronauk daje nadzieję, że być może już niedługo będzie możliwe poznanie przebiegu ZO na poziomie neuronalnym. Popularny w literaturze model wieloczynnikowy wyróżnia kilka elementów przyczyniających się do występowania zaburzeń odżywiania. Mowa o...czytaj więcej

Anoreksja

Anoreksja
Anoreksja, czyli jadłowstręt psychiczny Jadłowstręt psychiczny (łac. anorexia nervosa, AN; anoreksja) to jedno z głównych i najlepiej opisanych zaburzeń odżywiania, którego początki obserwuje się w okresie dorastania. Nazwa zaburzenia „anorexia” pochodzi z greki, gdzie: „an” – oznacza: „brak”, „pozbawienie”; „orexis” – „apetyt”. Tłumacząc na język polski, będziemy w tym przypadku mówić o „niechęci do jedzenia”, czyli braku łaknienia, apetytu...czytaj więcej