Zaburzenia-poznawcze

Łagodne zaburzenia poznawcze. Co o nich wiemy?

Łagodne zaburzenia poznawcze. Co o nich wiemy?
Większość osób starszych zauważa u siebie pogorszenie się sprawności umysłowej. Opisują je jako trudności z zapamiętywaniem, zapominaniem, rozkojarzeniem, część twierdzi, że ma „sklerozę”. Szacuje się, że u 60% osób powyżej 65 roku życia występuje osłabienie funkcji pamięci. Część z tych osób obawia się choroby otępiennej, inni się nie przejmują, widząc w tym “uroki” starości. Opinie te odzwierciedlają potwierdzone obserwacje. Pogorszenie się funkcji...czytaj więcej

Polska adaptacja Montrealskiej Skali Oceny Funkcji Poznawczych MoCA 7.2

Polska adaptacja Montrealskiej Skali Oceny Funkcji Poznawczych MoCA 7.2
Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych MoCA jest przesiewowym narzędziem wykrywającym łagodne zaburzenia poznawcze (Mild Cognitive Impairment – MCI). Ocenie podlegają: abstrahowanie, pamięć krótkotrwała, funkcje wzrokowo-przestrzenne, wykonawcze, język, fluencja słowna, orientacja allopsychiczna i uwaga. Funkcje wzrokowo-przestrzenne i wykonawcze sprawdzane są trzema zadaniami: uproszczonym testem łączenia punktów (stworzonym na podstawie Testu...czytaj więcej

Czynniki ryzyka rozwoju łagodnych zaburzeń poznawczych w proces otępienny

Czynniki ryzyka rozwoju łagodnych zaburzeń poznawczych w proces otępienny
Łagodne zaburzenia poznawcze traktowane są jako etap pośredni na kontinuum pomiędzy funkcjonowaniem normalnym w danym etapie rozwojowym a otępieniem. Największe ryzyko wystąpienia pierwszych objawów obniżenia poziomu funkcjonowania poznawczego pojawia się gdy pacjent ma 65 lat lub więcej (Cooper, Sommerlad, Lyketsos, Livingston, 2015). Warto podkreślić, że w tym okresie następuje naturalne, rozwojowe pogorszenie funkcjonowania kognitywnego ( Jodzio, 2011...czytaj więcej

Neuropatia cukrzycowa

Neuropatia cukrzycowa
Ryzyko wystąpienia neuropatii cukrzycowej w populacji diabetyków rośnie wraz z wiekiem chorych (Szczyrba, Kozera, Bieniaszewski, Nyka, 2010). Etiologia tego schorzenia jest wieloczynnikowa. Źródeł neuropatii cukrzycowej obecnie upatruje się w zaburzeniach metabolicznych oraz naczyniowych dotyczących szczególności kapilar odżywiających nerwy (Szczyrba, Kozera, Bieniaszewski, Nyka, 2010). Polineuropatia cukrzycowa jest chorobą przewlekłą z możliwymi etapami...czytaj więcej

Afazja postępująca

Afazja postępująca
Termin afazja może być rozumiany jako całkowite lub częściowe zaburzenie mechanizmów odpowiedzialnych za programowanie czynności mowy u osoby, która wcześniej porozumiewała się płynnie, natomiast na skutek uszkodzeń organicznych mózgu utraciła tę umiejętność (wg prof. M. Maruszewskiego). Afazja kojarzy nam się głównie z udarem mózgu, ponieważ należy do najczęściej występujących skutków w postaci charakterystycznych zaburzeń poznawczych. Szacuje się, że w...czytaj więcej

Zaburzenia poznawcze po chemioterapii

Zaburzenia poznawcze po chemioterapii
Na forach internetowych dla osób zmagających się z nowotworem możemy przeczytać historie ludzi, którym choroba zmieniła dotychczasowe życie. Wiele osób zmagających się z rakiem po leczeniu chemioterapią skarży się na szereg skutków ubocznych w postaci dolegliwości fizycznych. Niektórzy oprócz klasycznych objawów, które najczęściej współwystępują przy takiej formie kuracji, opisują także problemy ze skupieniem uwagi, zaburzenia koncentracji i pamięci...czytaj więcej

Specyfika zaburzeń uwagi w przebiegu Choroby Wilsona

Specyfika zaburzeń uwagi w przebiegu Choroby Wilsona
Choroba Wilsona jest bardzo rzadko występującym i silnie uwarunkowanym genetycznie schorzeniem, związanym z zaburzeniami metabolizmu miedzi w organizmie. Patomechanizm tej choroby polega na tym, że nadmiar niemetabolizowanej miedzi początkowo odkłada się w wątrobie, a później wraz z krwioobiegiem dociera przede wszystkim do nerek, kości, rogówki oka i w końcu – do mózgu. Skutkuje to zaburzeniami funkcji wątroby oraz zróżnicowanymi objawami neurologicznymi...czytaj więcej