„Psychologia zaburzeń” – recenzja

„Psychologia zaburzeń” – recenzja

 

 

 

 

„Psychologia zaburzeń” – recenzjaNakładem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego ukazało się najnowsze wydanie podręcznika akademickiego pt. „Psychologia zaburzeń” (Butcher, Hooley, Mineka, 2017). To uaktualniona, zaadaptowana do DSM–5, wersja klasycznego już podręcznika, który w kompleksowy sposób podejmuje temat zaburzeń psychicznych .

Klasyfikacje zaburzeń psychicznych – pomimo że w pewnym stopniu są kwestią umowną - stanowią podstawę pracy diagnostycznej oraz terapeutycznej. Najnowsza klasyfikacja zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (APA) została opublikowana w maju 2013 roku. W kilku aspektach zasadniczo różni się od wcześniejszej wersji. Wyróżnia się przede wszystkim ułożeniem rozdziałów w kolejności uwzględniającej zaburzenia charakterystyczne dla poszczególnych etapów życia. Klasyfikacja DSM-5 zawiera nowe jednostki diagnostyczne (np. przedmenstruacyjne zaburzenie dysforyczne i uzależnienie od kofeiny), inne jednostki usuwa (zespół Aspergera włączony został w nową i ogólną kategorię diagnostyczną, którą stanowią zaburzenia należące do spektrum autyzmu), a pewne umieszcza w innych rozdziałach (np. zaburzenie stresowe pourazowe nie występuje już w kategorii zaburzeń lękowych, ale w nowym rozdziale obejmującym zaburzenia pourazowe i związane z czynnikiem stresowym). To tylko kilka ze zmian, które w środowisku klinicystów wzbudzają kontrowersje i dyskusje. Mocną stroną podręcznika jest krytyczne podejście do tych zmian – autorzy uwypuklają wątpliwości związane z nową klasyfikacją, wskazując na ich potencjalne znaczenie w procesach diagnostycznych.

Co znajdziemy w nowej wersji „Psychologii zaburzeń”?

Pomimo imponujących rozmiarów (ponad 900 stron!) układ podręcznika czyni go przystępnym i zrozumiałym. Poszczególne rozdziały poświęcone zostały osobnym kategoriom zaburzeń. Dodatkowe rozdziały wprowadzają czytelnika w historię psychologii zaburzeń, dylematy związane z pojęciem „normalności”, zagadnienia związane z diagnozą i metodologią badań psychologicznych, a także drobiazgowo podejmują temat terapii. Tekst urozmaicony jest licznymi rycinami i zdjęciami obrazującymi opisywane zagadnienia oraz tabelami zawierającymi kryteria diagnostyczne. Autorzy wprowadzili także interesujące ramki z cyklu „Świat wokół nas”, „Nierozwiązane problemy” czy „Postępy w dziedzinie badań naukowych”, które w interesujący sposób rozwijają omawiane zagadnienia, zwracając uwagę na historyczny i społeczny kontekst zaburzeń, wyniki najnowszych badań oraz etyczne i prawne aspekty wywierania wpływu na osoby z zaburzeniami. Na końcu każdej części książki znajdziemy podsumowanie systematyzujące zdobytą wiedzę oraz pytania kontrolne, co znacznie podnosi jakość publikacji w kategoriach podręcznika akademickiego. Opisy zaburzeń psychicznych są bogato ilustrowane studiami przypadków, które ułatwiają odbiór skomplikowanych zagadnień i umożliwiają czytelnikom ćwiczenie własnych umiejętności diagnostycznych. 

Podręcznik jest rzetelny pod względem naukowym. Cytowane badania są aktualne i wiernie obrazują aktualny stan wiedzy. Książka kładzie duży nacisk na biologiczne aspekty zaburzeń, które przedstawione są na satysfakcjonującym poziomie szczegółowości. Autorzy znaleźli złoty środek między uporządkowaną prezentacją kryteriów diagnostycznych i szczegółowym opisem zaburzeń a obrazową i przystępną formą prezentacji omawianych treści. Książka zawiera sporo odniesień do popkultury, a także historii i innych dziedzin nauki. Poszczególne zaburzenia są nie tylko dokładnie omówione z perspektywy etiologicznej i diagnostycznej, ale także umiejscowione w szerokim kontekście historyczno-społecznym. Co ważne, autorzy zachowali równowagę przy odwoływaniu się do różnych teorii naukowych tłumaczących przyczyny chorób psychicznych. Dzięki temu prezentowana wiedza jest nie tylko obiektywna, ale też wielowymiarowa. „Psychologia zaburzeń” w doskonały sposób systematyzuje pojęcia oraz integruje i pogłębia wiedzę. Dla studentów i psychologów jest podstawowym, a przy tym wyczerpującym źródłem informacji. Jednocześnie – dzięki przystępnej formie i prostemu językowi – może być fascynującą lekturą dla osób nie związanych zawodowo z tematyką psychologii zaburzeń.

Butcher, J.N., Hooley, J.M., Mineka, S. (2017). Psychologia zaburzeń. Sopot: GWP.

Recenzowaną książkę możecie kupić w księgarni internetowej wydawnictwa pod tym linkiem http://bit.ly/2pZoOJM

czytaj więcej
 „Duchowe życie mózgu” to książka dwóch autorów – Kennetha Heilmana, który jest neurologiem oraz Russela Donda zajmującego si... czytaj więcej
Rezyliencja. Jak ukształtować fundament spokoju, siły i szczęścia[1] to książka, która zachęca do pracy nad sobą. Wbrew podty... czytaj więcej
Agnieszka Dębska W dniach 18-21 lipca odbyła się coroczna, już dwudziesta piąta edycja konferencji organizowanej przez między... czytaj więcej