Choroba Alexandra

Choroba Alexandra

Choroba Alexandra (ang. Alexander disease, AD, AxD) to rzadka, degeneracyjna choroba układu nerwowego o ciężkim, postępującym przebiegu, zaliczana do leukodystrofii. Jest spowodowana określoną mutacją w materiale genetycznym. Według danych grupy Bois dentelle, skupiającej osoby z chorobami ultrarzadkimi i jeszcze nienazwanymi, w Polsce żyją minimum trzy osoby z chorobą Alexandra. Rozpowszechnienie choroby na świecie określono na mniej niż 1: 000 000.

Choroba Aleksandra znana jest jeszcze jako leukodystrofia fibrynoidalna (ang. fibrinoid leukodystrophy). Leukodystrofią określamy uwarunkowane genetycznie zaburzenia obejmujące istotę białą mózgu. Cechuje je różnorodny obraz kliniczny i dynamika przebiegu. Są to choroby nieuleczalne. W AD obserwuje się niszczenie (degenerację) mieliny, co doprowadza do zakłóceń w przekazywaniu impulsów nerwowych i tym samym do zaburzeń funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. W przebiegu choroby Alexandra, w astrogleju odkładają się włókna Rosenthala. Są to nieprawidłowe złogi białkowe, dlatego też zaliczamy ją do chorób degeneracyjnych astrocytów.
 

Przyczyny choroby

Choroba Alexandra jest dziedziczona w sposób autosomalny dominujący. Jest spowodowana mutacją w genie GFAP (ang. glial fibrillary acidic protein – kwaśne białko włókienkowe), zlokalizowanym na chromosomie 17 (17q21). Mutacja ta na ogół pojawia się w rodzinie spontanicznie. Bardzo rzadko dzieci dziedziczą mutację od rodzica będącego jej nosicielem.
 

Objawy i diagnostyka

W zależności od momentu wystąpienia pierwszych objawów, chorobę Alexandra podzielono na trzy podtypy:

 • noworodkowy,
 • dziecięcy,
 • młodzieńczy lub dorosłych.

Jednakże aktualnie klasyfikacja choroby opiera się na stwierdzeniu objawów klinicznych i radiologicznych, dzięki czemu wyodrębnia się chorobę Alexndra typu I i II.
 

Choroba Alexandra typu I

Cechy charakterystyczne dla typu I to wczesny początek (przed około drugim rokiem życia) i niestety krótszy czas przeżycia. Objawy sugerujące rozpoznanie to:

 • wielkogłowie i wodogłowie,
 • objawy uszkodzenia mózgu (zaburzenia chodu, koordynacji ruchowej, senność, niepełnosprawność intelektualna),
 • padaczka lekooporna i długotrwałe stany padaczkowe,
 • wzmożone ciśnienie wewnątrzczaszkowe,
 • zahamowanie rozwoju fizycznego,
 • brak przyrostu masy ciała,
 • sztywność mięśni,
 • trudności w połykaniu, wymioty.

 

Choroba Alexandra typu II

Typ II manifestuje się w późniejszych momentach życia (około drugiej dekady życia) i cechuje go dłuższy okres przeżycia. W obrazie klinicznym obserwujemy:

 • zaburzenia opuszkowe (dyzartria, dysfagia, dysfonia),
 • zaburzenia autonomiczne (ze strony układu krążenia, oddechowego i pokarmowego, potliwość),
 • zaburzenia ruchowe (ataksja),
 • mioklonie podniebienia,
 • niedowład spastyczny,
 • rzadko zaburzenia poznawcze.
   

W celach diagnostycznych choroby Alexandra lekarz powinien zebrać szczegółowy wywiad i dokładnie zbadać dziecko. Warto wykonać badania obrazujące mózg, takie jak rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa. Inwazyjną metodą diagnostyczną jest pobranie próbek tkanki mózgu do badań histologicznych. Badaniem uzupełniającym i potwierdzającym rozpoznanie jest badanie genetyczne. Jednak trzeba być świadomym, że negatywny wynik badań genetycznych nie wyklucza choroby. Jeśli znana jest mutacja, która spowodowała chorobę, wówczas istnieje szansa wykonania badań prenatalnych w przypadku kolejnych ciąż kobiety, która już urodziła dziecko z chorobą Alexandra. Jest to badanie inwazyjne: amniopunkcja genetyczna.

Diagnostyka różnicowa choroby Alexandra opiera się na wykluczeniu chorób o podobnym przebiegu. Są to np. choroba Tay-Sachsa, leukodystrofia Krabbego, zespół Leigha, leukodystrofia metachroniczna i choroba Canavana.
 

Leczenie choroby Alexandra

Choroba Alexandra jest niewyleczalna. Z różnym stopniem skuteczności można łagodzić objawy choroby, takie jak padaczka, czy niedożywienie. W leczeniu padaczek stosowane są różne substancje farmakologiczne. Zaburzenia związane z odżywianiem i zahamowaniem wzrostu, czy przybieraniem na wadze powinny zostać skonsultowane przez gastrologa. Mogą być zalecone specjalne odżywki i diety. Wszelkie infekcje u dzieci powinny być starannie leczone. Należy zapobiegać nawet nieznacznej gorączce, ponieważ ta sprzyja występowaniu napadów padaczkowych.
Rozwój psycho-fizyczny dzieci powinien być stymulowany wielokierunkowo. Warto skorzystać z fizjoterapii (dostosowanej do napięcia mięśniowego, metodą NDT-Bobath, uzupełnioną o Kinesiology Taping, a także stosowanie łusek korygujących); integracji sensorycznej, w tym sali doświadczania świata; porad neurologopedy, pedagoga specjalnego oraz różnych form terapii zajęciowej i zooterapii. Idealnie by było, gdyby z całą rodziną osoby chorej współpracował życzliwy psycholog. Dzieci z chorobą Alexandra wymagają stałej opieki rodziców.

Na podstawie:

 1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1172/ Dostęp z dn. 9.03.2015r
 2. http://ghr.nlm.nih.gov/condition/alexander-disease Dostęp z dn. 9.03.2015r
 3. http://www.rarediseases.org/rare-disease-information/rare-diseases/byID/56/printFullReport Dostęp z dn. 9.03.2015r
 4. http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Expert=58 Dostęp z dn. 9.03.2015r
Odpowiednia długość i wysoka jakość snu ma fundamentalne znaczenie dla jakości życia. Sen jest procesem istotnym dla odnowien... czytaj więcej
Między jakością snu a uzależnieniami lekowymi istnieje współzależność – zmiany w jednym z tych procesów znajdują odzwierciedl... czytaj więcej
Tekst autorstwa Agnieszki Kawuli   „Niechcący podsłuchałam, jak tata mówił do dziadka: – Po prostu mózg umiera. Czy Pan rozum... czytaj więcej
Autorką tekstu jest dr Ewa Krawczyk, właścicielka i autorka bloga Sporothrix Odra uważana jest często za tzw. łagodną chorobę... czytaj więcej