Konkurs na najciekawszą relację z konferencji AoN

Konkurs na najciekawszą relację z konferencji AoN

Emocje po konferencji już nieco opadły, nadszedł więc czas podsumowań i relacji. Portal Neuropsychologia.org wspólnie z komitetem organizacyjnym konferencji Aspects of Neuroscience zaprasza do udziału w konkursie na najciekawszą relację z wydarzenia!

Nagrody:

  • pierwsze miejsce: publikacja w portalu Neuropsychologia.org oraz czasopiśmie Oblicza Neuronauki, a także zestaw książek ufundowanych przez Wydawnictwo Continuo oraz Wydawnictwo Zysk i S-ka
  • drugie i trzecie miejsce: zestawy książek ufundowanych przez Wydawnictwo Continuo oraz Wydawnictwo Zysk i S-ka

 

Zasady konkursu:

  1. Napisz relację z IV edycji konferencji Aspects of Neuroscience. Minimalna objętość relacji to 1000 znaków bez spacji.
  2. Prześlij ją do redakcji portalu Neuropsychologia.org (redakcja@neuropsychologia.org) do 10 grudnia 2014
  3. Jury złożone z zespołu redakcyjnego portalu Neuropsychologia.org oraz członków Komitetu Organizacyjnego Konferencji Aspects of Neuroscience wybierze trzech laureatów.
  4. Najlepsza praca zostanie opublikowana w portalu Neuropsychologia.org oraz czasopiśmie Oblicza Neuronauki.

 

REGULAMIN KONKURSU

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest JCD.pl Adam Czajkowski, administrator portalu Neuropsychologia.org, zarejestrowany w Warszawie, ul. Lektykarska 20, zwany dalej Organizatorem.
2. Konkurs trwa od 26.11 do 10.12.2014 r.
3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, oraz spełnia wszystkie warunki niniejszego Regulaminu.
4. Konkurs kierowany jest do osób, które uczestniczyły w IV edycji konferencji Aspects of Neuroscience, nienależących do grona organizatorów konferencji a także niebędących współpracownikami portalu Neuropsychologia.org.
5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 2
Zasady

1. Uczestnictwo w konkursie polega na przesłaniu relacji z konferencji Aspects of Neuroscience 2014.
2. Trzech zwycięzców, wybranych przez Redakcję Portalu Neuropsychologia.org oraz Komitet Organizacyjny konferencji Aspects of Neuroscience , otrzyma nagrodę  w postaci:

  • pierwsze miejsce: publikacja w portalu Neuropsychologia.org oraz czasopiśmie Oblicza Neuronauki a także zestaw książek ufundowanych przez Wydawnictwo Continuo oraz Wydawnictwo Zysk i S-ka
  • drugie i trzecie miejsce: zestawy książek ufundowanych przez Wydawnictwo Continuo oraz Wydawnictwo Zysk i S-ka

3. Termin nadsyłania prac mija 10.12. 2014 r.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Neuropsychologia.org. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową.
5.Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację relacji w portalu Neuropsychologia.org oraz czasopiśmie Oblicza Neuronauki. Przesyłając zgłoszenie konkursowe uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłaszanego utworu - relacji z wydarzenia i dysponuje względem niego prawami autorskimi.

 

 

§3
Zmiany w Regulaminie Konkursu

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, a także do przerwania Konkursu z ważnych, niezależnych od organizatora przyczyn.

§ 4
Ochrona danych osobowych

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestników zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.
2. Uczestnik Konkursu ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
3. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację przesłanej treści  na stronie Neuropsychologia.org wraz z podaniem nazwiska autora.

Anna Karcz-Czajkowska

czytaj więcej
 „Duchowe życie mózgu” to książka dwóch autorów – Kennetha Heilmana, który jest neurologiem oraz Russela Donda zajmującego si... czytaj więcej
Rezyliencja. Jak ukształtować fundament spokoju, siły i szczęścia[1] to książka, która zachęca do pracy nad sobą. Wbrew podty... czytaj więcej
Agnieszka Dębska W dniach 18-21 lipca odbyła się coroczna, już dwudziesta piąta edycja konferencji organizowanej przez między... czytaj więcej