Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2015 Update

Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2015 Update
Konferencja naukowa pt. Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2015 update odbywająca się w dniach 26-27 listopada 2015 w Poznaniu, w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu skierowana jest do psychiatrów, neurologów, psychologów i innych specjalistów zainteresowanych tematyką integracji tych nauk w ramach tzw. Neuroscience. Organizatorem spotkania jest Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Sekcja Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Wydawnictwo Termedia, wydawca pisma Neuropsychiatria i Neuropsychologia.

Tematyka tegorocznej konferencji, podobnie jak i poprzednich, dotyczy najnowszej wiedzy z zakresu neurobiologii, neuropsychiatrii i neuropsychologii, w tym patofizjologii (z uwzględnieniem genetyki molekularnej) i leczenia farmakologicznego chorób ośrodkowego układu nerwowego. Wykładowcami są wybitni przedstawiciele psychiatrii, neurologii, neuropsychologii i neurobiologii z naszego kraju. W tym roku jako gość zagraniczny występuje prof. Leonardo Tondo, psychiatra pracujący na Uniwersytecie Cagliari (Sardynia) oraz Uniwersytecie Harvarda w Bostonie. Prof. Tondo jest wybitnym specjalistą w zakresie chorób afektywnych, w tym również leczenia litem. Jego tegoroczny wykład dotyczyć będzie zagadnienia samobójstwa widzianego z perspektywy historycznej.

Szczegółowy program znajduje się na stronie konferencji: http://www.termedia.pl/Konferencje?Intro&e=391&p=2900

 

czytaj więcej
 „Duchowe życie mózgu” to książka dwóch autorów – Kennetha Heilmana, który jest neurologiem oraz Russela Donda zajmującego si... czytaj więcej
Rezyliencja. Jak ukształtować fundament spokoju, siły i szczęścia[1] to książka, która zachęca do pracy nad sobą. Wbrew podty... czytaj więcej
Agnieszka Dębska W dniach 18-21 lipca odbyła się coroczna, już dwudziesta piąta edycja konferencji organizowanej przez między... czytaj więcej