Schizofrenia Forum 2015

Schizofrenia Forum 2015

Tematem wiodącym konferencji Schizofrenia Forum 2015 będzie kompleksowa opieka nad pacjentem. organizatorzy zamierzają poruszyć problematykę łączenia farmakoterapii z innymi formami oddziaływania terapeutycznego. 
Zgodnie z najnowszą tendencją zmierzającą do całościowego postrzegania opieki nad chorym, konferencja ma na celu zwrócenie uwagi na korzyści wynikające z postępowania kompleksowego, integrującego różne podejścia terapeutyczne. 
Uwzględnione zostaną m.in. najnowsze trendy w opiece nad osobami chorymi, które zarysowały się podczas ostatnich międzynarodowych konferencji naukowych, np. podczas XVI Światowego Kongresu Psychiatrii w Madrycie, we wrześniu 2014 r.

Obok sesji wykładowych zapowiedziane są debaty eksperckie oraz dyskusje w gronie lekarzy-praktyków a także warsztaty. 

Kiedy? 19-20 marca 2015
Gdzie? Warszawa, Muranowskie Centrum Kongresowe
Informacje: www.schizofreniaforum.edu.pl

czytaj więcej
 „Duchowe życie mózgu” to książka dwóch autorów – Kennetha Heilmana, który jest neurologiem oraz Russela Donda zajmującego si... czytaj więcej
Rezyliencja. Jak ukształtować fundament spokoju, siły i szczęścia[1] to książka, która zachęca do pracy nad sobą. Wbrew podty... czytaj więcej
Agnieszka Dębska W dniach 18-21 lipca odbyła się coroczna, już dwudziesta piąta edycja konferencji organizowanej przez między... czytaj więcej