SLI i inne zaburzenia językowe

SLI i inne zaburzenia językowe

Ada buja Aś czyli Zjadł bułkę Jaś” to przykład wypowiedzi dziecka ze specyficznym zaburzeniem językowym. Badania przeprowadzonych w różnych krajach wykazały, że problem ten dotyczy od 3 do 7 % dzieci w wieku przedszkolnym. Na specyficzne zaburzenie językowe częściej cierpią chłopcy niż dziewczynki. Dzieci z SLI należą do grupy wysokiego ryzyka dysleksji.
Profesor Grażyna Krasowicz – Kupis przybliża polskiemu czytelnikowi pojęcie specyficznego zaburzenia językowego, wyjaśnia czym odróżnia się od innych zaburzeń dotyczących sfery języka i mowy, przedstawia teorie dotyczące etiologii tego zaburzenia (od genetycznych, poprzez neurobiologiczne, do poznawczych), kryteria diagnostyczne i co istotne , metody i techniki stosowane w terapii SLI.

Autorka nie ogranicza się jedynie do opisania tego konkretnego zaburzenia językowego, ale prezentuje je na tle innych zaburzeń języka i mowy, wyjaśniając czym są zaburzenia rozwoju językowego, jak wygląda prawidłowy rozwój językowy oraz jakie jest jego podłoże neurobiologiczne. Co ważne pokazuje, że niektóre - uznawane do dziś za aksjomat - poglądy, jak na przykład ten dotycząc charakterystyki półkul mózgowych (prawa -holistyczna; lewa – analityczna) w świetle najnowszych badań nie znajdują już racji bytu, a mimo to wciąż są często obecne w diagnostyce. Polemizuje także z używaną powszechnie nomenklaturą i wskazuje na brak spójności terminologicznej w polskiej literaturze przedmiotu: pojęcie specyficznego zaburzenia językowego jest często używane zamiennie z terminem afazja lub dysfazja rozwojowa.
Dużym plusem publikacji jest to, że opiera się nie tylko na badaniach prowadzonych przez uczonych zachodnich, ale zawsze kiedy jest możliwe, odnosi się także do badań polskich specjalistów.

Książka mimo iż skierowana do logopedów i psychologów jest napisana klarownym i dostępnym językiem, zrozumiałym także dla laika, co nieco zorientowanego w temacie. Myślę, że można ją śmiało polecić także nauczycielom. Oczywiście nie w celach diagnostycznych; raczej po to aby uwrażliwić osoby pracujące z dziećmi na istnienie szerokiego spektrum deficytów językowych o różnorodnym podłożu i ich związków z tak często diagnozowaną dziś dysleksją.
Na koniec dodam, że najlepszą rekomendacją dla książki może być to, że przeczytałam ją w dwa wieczory podczas podróży po Hiszpanii :)

SLI i inne zaburzenia językowe

"SLI i inne zaburzenia językowe"
Grażyna Krasowicz – Kupis 
Wydawnictwo GWP, 2012
 

opracowała: Ewa Marczak
recenzja przygotowana dzięki współpracy z Gdańskim Wydawnictwem Psychologicznym
czytaj więcej
 „Duchowe życie mózgu” to książka dwóch autorów – Kennetha Heilmana, który jest neurologiem oraz Russela Donda zajmującego si... czytaj więcej
Rezyliencja. Jak ukształtować fundament spokoju, siły i szczęścia[1] to książka, która zachęca do pracy nad sobą. Wbrew podty... czytaj więcej
Agnieszka Dębska W dniach 18-21 lipca odbyła się coroczna, już dwudziesta piąta edycja konferencji organizowanej przez między... czytaj więcej