Sympozjum „Opieka – Komunikacja – Aktywizacja osób z chorobą Alzheimera i innymi schorzeniami prowadzącymi do otępienia"

Sympozjum „Opieka – Komunikacja – Aktywizacja osób z chorobą Alzheimera i innymi schorzeniami prowadzącymi do otępienia"

Termin: 10 grudnia 2016 r.

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25

Organizator: Akademia Opiekunek (www.akademiaopiekunek.pl)  

Strona wydarzenia: www.aktywizacjaseniora.pl

 

Jaka jest idea wydarzenia?

Choroby otępienne dotykają z roku na rok coraz większą liczbę osób. Właśnie dlatego nasze sympozjum porusza ten niezwykle ważny społecznie temat. Celem tego wydarzenia jest zebranie najnowszej wiedzy w zakresie opieki i aktywizacji seniorów z otępieniem i przybliżenie jej praktykom zajmującym się osobami starszymi.

Jakie korzyści płyną z udziału?

Z naszego sympozjum wyniosą Państwo praktyczną wiedzę w zakresie:

  • nowoczesnych metod aktywizacji osób chorych,
  • niefarmakologicznego podejścia terapeutycznego,
  • pracy z zaburzeniami mowy i funkcji językowych,
  • zasady skutecznej komunikacji z chorym,
  • treningów pamięci dla osób zagrożonych otępieniem,
  • reguł żywienia osób z chorobą Alzheimera,
  • radzenia sobie z obciążeniem psychicznym i wypaleniem u opiekunów.

Kto jest wśród prelegentów?

Sympozjum zgromadzi znakomitych ekspertów ze środowiska naukowego, którzy podzielą się swoją wiedzą zarówno podczas panelu warsztatowego, jak i wykładowego. Wydarzenie swoją obecnością uświetnią m.in.: prof. Jerzy Vetulani, dr hab. Emilia Sitek, dr hab. Aneta Domagała, dr hab. lek. med. Dariusz Włodarek oraz wielu innych wybitnych specjalistów.

Profesor Vetulani w swoim wykładzie poruszy temat aktywizacji seniorów z otępieniem oraz opowie o pozytywnych aspektach późnego wieku. Dr hab. Emilia Sitek podczas sesji wykładowej podzieli się wiedzą z zakresu niefarmakologicznych możliwości i ograniczeń w terapii chorób otępiennych. Z kolei dr hab. Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec przybliży słuchaczom uporczywe zaburzenia zachowania seniorów. Nasi prelegenci wezmą udział także w panelu dyskusyjnym, gdzie odpowiedzą na wszystkie pytania uczestników sympozjum. Dokładny program wydarzenia jest dostępny tutaj.

Nasze sympozjum kierujemy do lekarzy i specjalistów: neurologów, psychiatrów, geriatrów, lekarzy rodzinnych, psychologów, logopedów, neurologopedów, pielęgniarek, terapeutów zajęciowych, pracowników domów opieki społecznej oraz pracowników socjalnych. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy również profesjonalnych opiekunów osób starszych, opiekunów nieformalnych, rodziny chorych oraz studentów kierunków medycznych. Zauważyliśmy potrzebę połączenia wszystkich tych środowisk, aby w ten sposób doszło do wymiany wiedzy i dobrych praktyk.

 

Kto jest inicjatorem?

Organizatorem wydarzenia jest Akademia Opiekunek, zajmująca się rozwijaniem kompetencji zawodowych opiekunów osób starszych.

Naszymi partnerami są kluczowe polskie organizacje związane z problematyką szeroko pojętej opieki nad osobami cierpiącymi na chorobę Alzheimera i inne rodzaje chorób prowadzących do otępienia: Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego, Rada Polityki Senioralnej, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Alzheimerowskich, Małopolska Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera oraz Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.

Więcej informacji, wszystkie aktualności i odnośnik do formularza rejestracji znaleźć można na www.aktywizacjaseniora.pl.

 Sympozjum „Opieka – Komunikacja – Aktywizacja osób z chorobą Alzheimera i innymi schorzeniami prowadzącymi do otępienia"

czytaj więcej
 „Duchowe życie mózgu” to książka dwóch autorów – Kennetha Heilmana, który jest neurologiem oraz Russela Donda zajmującego si... czytaj więcej
Rezyliencja. Jak ukształtować fundament spokoju, siły i szczęścia[1] to książka, która zachęca do pracy nad sobą. Wbrew podty... czytaj więcej
Agnieszka Dębska W dniach 18-21 lipca odbyła się coroczna, już dwudziesta piąta edycja konferencji organizowanej przez między... czytaj więcej