Tydzień Mózgu w Warszawie

Tydzień Mózgu w Warszawie

Tydzień Mózgu to coroczna akcja popularyzująca wiedzę o działaniu mózgu i układu nerwowego.
Od 15 lat z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego i Stowarzyszenia na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu DANA oraz Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN organizowane są wykłady, warsztaty i laboratoria z udziałem najwybitniejszych ekspertów neuropsychologów, neurobiologów, neurologów, psychiatrów i neurofizyków. 

Swoją obecność potwierdzili już: 

 • prof. dr hab. med. Maria Barcikowska
 • dr inż. Paweł Hottowy
 • dr n. med. Sławomir Murawiec
 • prof. Krzysztof Turlejski
 • prof. Włodzisław Duch

W tym roku impreza odbędzie się w dniach 16-20 marca, zaś rejestracja na warsztaty rusza już 16 lutego. Warsztaty odbywać się będą w Instytucie Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. 

Zapowiadane przez organizatorów tematy wyglądają niezwykle interesująco: 

 • Zielony mózg - tematem warsztatów będą zwierzęta modyfikowane genetycznie ich obrazowanie mikroskopowe i zastosowanie w laboratorium neurobiologicznym. Zapoznamy się z modyfikowanymi genetycznie zwierzętami, których komórki nerwowe świecą na zielono w świetle UV i ich zastosowaniem w badaniach neurobiologicznych. Zaprezentowane zostaną również różne rodzaje mikroskopii, w tym mikroskopia przyżyciowa in-vivo, polegająca na rekonstrukcji przestrzennych obrazów mózgu w rozdzielczości pozwalającej na obserwacje pojedynczych komórek w mózgu żywego zwierzęcia.
 • Jak badamy tajemnice mysiego umysłu? - warsztaty to wyjątkowa możliwość poznania technik behawioralnych stosowanych przez naukowców badających działanie mózgu. W trakcie prezentacji i pokazów urządzeń uczestnicy poznają odpowiedzi na fascynujące pytania dotyczące zachowania zwierząt laboratoryjnych.
 • Warsztaty histologiczne - praktyczne przedstawienie metod barwień immunofluorescencyjnych i enzymatycznych mózgu. Po zapoznaniu się z zasadami obowiązującymi w laboratorium, każdy uczestnik własnoręcznie przygotuje preparat mikroskopowy. Zaprezentowane zostaną obrazy barwień prowadzonych różnego rodzaju technikami od prostych metod immunohistochemicznych, poprzez technikę "tęczowych neuronów" (brainbow) po "przejrzysty mózg" (CLARITY).
 • Pamięciowy labirynt - warsztaty mają na celu przybliżenie uczestnikom zasad funkcjonowania sprzętu jakim są gogle do wirtualnej rzeczywistości, a także ich wykorzystanie w badaniach nad pamięcią przestrzenną. Osoby chętne będą miały możliwość przejścia przez wirtualny labirynt i sprawdzenie swojej pamięci. Zapoznają się również z procedurą badań przy użyciu tego narzędzia. 
 • Eye tracking w badaniach uwagi wzrokowej - celem warsztatów jest nabycie wiedzy i podstawowych umiejętności niezbędnych w prowadzeniu badań eye-trackingowych. Warsztat będzie obejmował wprowadzenie w podstawy teoretyczne i przeprowadzenie przykładowego eksperymentu z wykorzystaniem urządzenia. Ochotnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w badaniu zapisu ruchów oczu, przeanalizowania własnych ścieżek wzrokowych. Ponadto zaprezentowany zostanie program służący do graficznej prezentacji  (mapy uwagi, mapy cieplne) wyników badań psychologicznych z zastosowaniem tego narzędzia. 
 • Fizyka pracy serca i mózgu - na warsztatach zademonstrujemy sposób zapisu i przetwarzania pomiarów EEG, a następnie jego zastosowanie do lokalizacji aktywności bioelektrycznej mózgu. Omówimy liniowe oraz nieliniowe metody analizy sygnałów uzyskanych z EEG oraz EKG. Zostaną również zaprezentowane najprostsze sposoby modelowania pracy mózgu i serca.

 
Portal Neuropsychologia.org został patronem medialnym wydarzenia. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy! Więcej informacji znajdziecie na stronie wydarzenia: www.tydzienmozgu.nencki.gov.pl

czytaj więcej
 „Duchowe życie mózgu” to książka dwóch autorów – Kennetha Heilmana, który jest neurologiem oraz Russela Donda zajmującego si... czytaj więcej
Rezyliencja. Jak ukształtować fundament spokoju, siły i szczęścia[1] to książka, która zachęca do pracy nad sobą. Wbrew podty... czytaj więcej
Agnieszka Dębska W dniach 18-21 lipca odbyła się coroczna, już dwudziesta piąta edycja konferencji organizowanej przez między... czytaj więcej