Zaburzenia psychosomatyczne w ujęciu terapeutycznym, recenzja

Zaburzenia psychosomatyczne w ujęciu terapeutycznym, recenzja
W drugiej połowie XX wieku można dopatrywać się wzrostu zainteresowania udziałem czynników psychologicznych w powstawaniu chorób somatycznych. Zjawisko to wiąże się przede wszystkim z dostrzeżeniem roli, jaką w procesach powstawania ówczesnych chorób (takich jak choroby układu krążenia lub udary) odgrywają czynniki środowiskowe i psychospołeczne. Drugim powodem wzmożonego zapotrzebowania na pomoc psychologiczną dla pacjentów cierpiących na schorzenia somatyczne jest - paradoksalnie - szybki rozwój medycyny, a co za tym idzie postęp technologiczny i przedmiotowe traktowanie pacjenta. Agata Orzechowska i Piotr Gałecki w monografii "Zaburzenia psychosomatyczne w ujęciu terapeutycznym" zwracają uwagę na różne aspekty relacji lekarz-pacjent, przedstawiają rolę psychologii we współczesnej medycynie oraz prezentują najczęściej występujące zaburzenia psychosomatyczne, ich patogenezę i możliwe metody leczenia i profilaktyki.

Sięgając po "Zaburzenia (...)" spodziewałam się czegoś podobnego do innych książek, które recenzowałam na łamach Neuropyschologia.org. Okazało się jednak, że ta pozycja ma charakter bardziej akademicki, przez co staje się mniej przystępna dla laika.
W przedmowie autorzy operują słownictwem, które nie musi być znane dla "przeciętnego Kowalskiego", dlatego czytelnik może mieć ochotę przeskakiwać na następne strony aż do dalszej części książki. Nie namawiam jednak do pomijania wstępu, o nie! Dzięki niemu dowiadujemy się o problemach, które wciąż pojawiają się w relacjach lekarza z pacjentem. Redaktorzy przedstawiają początki psychologii, jako ważnego czynnika wpływającego na zdrowie pacjenta; przypominają, że obok wspierania chorego znajduje się też profilaktyka i promocja zdrowia, a także uświadamiają, że szybki rozwój technologiczny nie zawsze idzie w parze z poprawą warunków leczenia.
Pierwsza część książki poświęcona jest opisowi związku czynników psychicznych i społecznych z powstawaniem chorób somatycznych i odwrotnie - tego, w jaki sposób choroby somatyczne wpływają na psychikę człowieka. Zważając na te dwie relacje autorzy dokonują rozróżnienia na zależności psychosomatyczne i somatopsychiczne.

W drugiej części mamy do czynienia z przeglądem zaburzeń psychosomatycznych i dostępnych technik psychologicznych, które wspierają ich leczenie. Orzechowska i Gałecki wymieniają szereg chorób takich jak depresja, choroby układu naczyniowego, choroby nowotworowe, zapalenie płuc itd. oraz podają możliwe psychologiczne i biologiczne czynniki, które mogą przyczynić się do ich powstania. Następnie proponują konkretne metody leczenia i dalszego wspierania pacjenta.
Jeden z rozdziałów jest w całości poświęcony pacjentom dermatologicznym, co wydało mi się szczególnie ciekawe. Możemy dowiedzieć się m.in. które schorzenia dermatologiczne zwiększają ryzyko wystąpienia chociażby depresji. Ponadto znajdziemy w książce podrozdział zatytułowany "Psychologiczne funkcje skóry". Nie myślimy o takich rzeczach codziennie, prawda?

Prawdopodobnie czytelnikom, którzy nie mają nic wspólnego z psychologią lub medycyną ta monografia początkowo wyda się nużąca lub trudna w odbiorze. Autorom z pewnością nie można jednak zarzucić braku precyzji i rzetelności. Należy im się uznanie za przedstawienie wielu aspektów "współpracy" psychologii i medycyny w nieco ponad dwustustronicowej książce. Temat jest obszerny, a jednak treść książki nie jest wybrakowana. Uważam, że redaktorzy świetnie poradzili sobie z zadaniem "upakowania" wiedzy z tak szerokiego zakresu.
Kolejną rzeczą, która bardzo mi się spodobała jest fakt, że każdy rozdział został opatrzony bibliografią. Dzięki temu, gdy chciałam dowiedzieć się czegoś więcej na konkretny temat nie musiałam zaglądać na tył książki i szukać jednego tytułu wśród kilkudziesięciu innych. Mnie, studentce psychologii klinicznej, wiedza zdobyta dzięki tej książce na pewno się przyda. W mojej opinii również lekarze, bez względu na specjalizację, powinni do niej zajrzeć chociaż raz na jakiś czas. Zdecydowanie polecam!
 

opracowała: Anna Szymczak
recenzja przygotowana dzięki współpracy z Wydawnictwem Continuo
 

Tytuł: Zaburzenia psychosomatyczne w ujęciu terapeutycznym
Autorzy: Agata Orzechowska, Piotr Gałecki
Wydawnictwo: Continuo
Wrocław 2014
 

Zaburzenia psychosomatyczne w ujęciu terapeutycznym, recenzja
 
 
 
czytaj więcej
 „Duchowe życie mózgu” to książka dwóch autorów – Kennetha Heilmana, który jest neurologiem oraz Russela Donda zajmującego si... czytaj więcej
Rezyliencja. Jak ukształtować fundament spokoju, siły i szczęścia[1] to książka, która zachęca do pracy nad sobą. Wbrew podty... czytaj więcej
Agnieszka Dębska W dniach 18-21 lipca odbyła się coroczna, już dwudziesta piąta edycja konferencji organizowanej przez między... czytaj więcej