Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentów medycyny i kierunków medycznych

Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentów medycyny i kierunków medycznych

Książka "Podstawy psychologii" jest podręcznikiem, którego autorzy postawili sobie ambitne zadanie ujęcia wiedzy psychologicznej w przystępnej formie dla studentów medycyny i kierunków medycznych. Siłą rzeczy cała obszerna wiedza psychologiczna musiała zostać okrojona tak, aby przedstawiciele zawodów medycznych mogli otrzymać tę niespełna czterystustronicową monografię (bo tak raczej należałoby nazwać ową publikację) co jest zarówno powodem do ukłonu wobec autorów, którzy podjęli się tak karkołomnego zadania, jak i przyczyną oczywistych słabości książki.

"Podstawy psychologii" składają się z dwóch części - jedna z nich to wprowadzenie do psychologii, zawierające wyjaśnienie podstawowych pojęć i nurtów teoretycznych, jak również informacje na temat różnic indywidualnych, emocji i motywacji oraz procesów poznawczych. Część druga zawiera elementy psychologii klinicznej, natomiast kolejna została zatytułowana "Elementy psychologii zdrowia i psychosomatyki" i jest moim zdaniem najciekawsza i najbardziej skoncentrowana na praktycznym zastosowaniu podejścia psychologicznego w medycynie.

Jak sami przyznają sami autorzy, specyfika nauczania psychologii na kierunkach medycznych opiera się na konieczności zmieszczenia ogromu materiału w bardzo ograniczonym czasie; stąd omawiana publikacja może być pewnym rozczarowaniem ze względu na skupienie głównie na psychologii klinicznej.  Autorzy nie ulegli pokusie ukazania czytelnikom - adeptom medycyny i kierunków pokrewnych - obszarów psychologii, z którymi ci być może nigdy się nie zetknęli (takich jak np. psychologia społeczna) decydując się na przedstawienie tych zagadnień, które są im mniej bądź bardziej znajome - jak biologiczne podłoża chorób psychicznych czy psychologia zdrowia.

Tendencję tę widać również w poszczególnych rozdziałach - jedynie w nielicznych mowa jest o psychospołecznych aspektach funkcjonowania człowieka. Cała publikacja jest dość nierówna - niektóre rozdziały są poparte naprawdę solidną bibliografią, podczas gdy inne pozostają raczej luźnym wywodem na dany temat. O ile pierwsza część stanowi solidny wstęp zawierający podstawową wiedzę psychologiczną na poziomie programu studiów psychologicznych, o tyle druga wydaje się być mało usystematyzowanym zbiorem tematów zebranych pod wspólnym szyldem psychologii klinicznej. Moim zdaniem największy pożytek dla studentów medycyny może wynikać z lektury części trzeciej, koncentrującej się wokół medycyny psychosomatycznej oraz podejścia do pacjenta chorego somatycznie. Szkoda, że autorzy nie poświęcili tym aspektom więcej uwagi - myślę, że publikacja znacznie by na tym zyskała.
Uważam jednak, że mimo to jest ona dobrym - acz na pewno nie wyczerpującym - kompendium wiedzy dla lekarzy pracujących z pacjentami, chcących podejść do swojej roli z nieco bogatszym zapleczem psychologicznym.

Tytuł: Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentów medycyny i kierunków medycznych.
Autorzy: Monika Talarowska, Antoni Florkowski, Piotr Gałecki
Wydawnictwo: Continuo
Wrocław 2011

opracował: Kacper Łukasiewicz
recenzja przygotowana dzięki współpracy z Wydawnictwem Continuo
czytaj więcej
 „Duchowe życie mózgu” to książka dwóch autorów – Kennetha Heilmana, który jest neurologiem oraz Russela Donda zajmującego si... czytaj więcej
Rezyliencja. Jak ukształtować fundament spokoju, siły i szczęścia[1] to książka, która zachęca do pracy nad sobą. Wbrew podty... czytaj więcej
Agnieszka Dębska W dniach 18-21 lipca odbyła się coroczna, już dwudziesta piąta edycja konferencji organizowanej przez między... czytaj więcej