Psychologia-srodowiskowa

Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentów medycyny i kierunków medycznych

Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentów medycyny i kierunków medycznych
Książka "Podstawy psychologii" jest podręcznikiem, którego autorzy postawili sobie ambitne zadanie ujęcia wiedzy psychologicznej w przystępnej formie dla studentów medycyny i kierunków medycznych. Siłą rzeczy cała obszerna wiedza psychologiczna musiała zostać okrojona tak, aby przedstawiciele zawodów medycznych mogli otrzymać tę niespełna czterystustronicową monografię (bo tak raczej należałoby nazwać ową publikację) co jest zarówno powodem do ukłonu...czytaj więcej

Związek elektryczności atmosferycznej z przebiegiem reakcji psychomotorycznych

I. Cel: Badania z zakresu psychologii środowiskowej wskazują na istnienie związku pomiędzy zaburzeniami elektryczności atmosferycznej a obniżoną sprawnością reakcji psychomotorycznych. Przedmiotem pracy była próba weryfikacji tej zależności na grupie 327 kierowców i pilotów oraz kandydatów na kierowców i pilotów w wieku 18 – 54 lata, z danymi dotyczącymi stanów elektryczności atmosfery, jakie występowały podczas wykonywania testów. II. Materiał i metoda:...czytaj więcej