Postępy Neuroimmunologii Klinicznej - Stwardnienie rozsiane

Postępy Neuroimmunologii Klinicznej - Stwardnienie rozsiane

22 maja 2015 w Poznaniu odbędzie się IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Postępy Neuroimmunologii Klinicznej - Stwardnienie rozsiane i inne choroby demielinizacyjne"
Celem spotkania jest przedstawienie nowości oraz wymiana doświadczeń dotyczących chorób neuroimmunologicznych, dziedzinie, która rozwija się niezwykle dynamicznie. Konferencja będzie poświęcona przede wszystkim diagnostyce i terapii stwardnienia rozsianego oraz innych chorób demielinizacyjnych ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Przeznaczona jest dla neurologów, neuropediatrów oraz lekarzy rodzinnych.

Organizatorem konferencji jest Zakład Neuroimmunologii Klinicznej Katedry Neurologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Program konferencji oraz formularz rejestracyjny znajduje się na stronie www.neuroim2015.pl.

Kiedy? 22 maja 2015
Gdzie? Pałac Działyńskich, Stary Rynek 78/79, Poznań
Informacjewww.neuroim2015.pl
 

czytaj więcej
 „Duchowe życie mózgu” to książka dwóch autorów – Kennetha Heilmana, który jest neurologiem oraz Russela Donda zajmującego si... czytaj więcej
Rezyliencja. Jak ukształtować fundament spokoju, siły i szczęścia[1] to książka, która zachęca do pracy nad sobą. Wbrew podty... czytaj więcej
Agnieszka Dębska W dniach 18-21 lipca odbyła się coroczna, już dwudziesta piąta edycja konferencji organizowanej przez między... czytaj więcej