Skąd ciało wiedziało? Ucieleśnienie w naukach kognitywnych i społecznych

Skąd ciało wiedziało? Ucieleśnienie w naukach kognitywnych i społecznych

W naukach społecznych ucieleśnienie (embodiment) stanowi nowy paradygmat, który pozwala na analizę dualizmów takich jak: ciało-umysł, podmiot-przedmiot, natura-kultura wykraczającą poza dotychczasowe ograniczenia pojęciowe. Najważniejszą podstawą teoretyczno-filozoficzną obu dziedzin jest koncepcja filozoficzna ciała Maurice'a Merleau-Ponty'ego. 

 
Mimo wspólnych fundamentów myślowych, wciąż jednak potrzebna jest dyskusja, stanowiąca pomost pomiędzy obiema ścieżkami. 
 Konferencja "Skąd ciało wiedziało?" organizowana przez Koło Naukowe "Etno", Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW stanowi doskonałą okazję do wymiany wiedzy, doświadczeń i podejść.
 
Tematyka konferencji obejmie różne kierunki rozważań o ciele jako poznającym podmiocie,filozoficzne podstawy oraz ich przełożenie na grunt poszczególnych nauk, a także perspektywy dalszego rozwoju badań nad poznaniem ucieleśnionym. Uczestnictwo w konferencji to również okazja do zaprezentowania wyników własnych badań oraz nawiązania perspektywicznych współpracy między badaczami w nurcie embodied cognition.

Na abstrakty (do 500 słów) przesyłane na adres mailowy skadcialowiedzialo@gmail.com organizatorzy czekają do 20 lutego. Udział w konferencji (zarówno czynny jak i bierny) jest bezpłatny.

Kiedy? 15-16.05.2015
Gdzie? Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4/6, Warszawa
Informacje: www.facebook.com/embodiment.uw

czytaj więcej
 „Duchowe życie mózgu” to książka dwóch autorów – Kennetha Heilmana, który jest neurologiem oraz Russela Donda zajmującego si... czytaj więcej
Rezyliencja. Jak ukształtować fundament spokoju, siły i szczęścia[1] to książka, która zachęca do pracy nad sobą. Wbrew podty... czytaj więcej
Agnieszka Dębska W dniach 18-21 lipca odbyła się coroczna, już dwudziesta piąta edycja konferencji organizowanej przez między... czytaj więcej